Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
въодушевление - само ед.Душевен подем, повдигнато настроение за дейност; ентусиазъм. Работя с въодушевление.
дивечовъдство - само ед. Отглеждане на дивеч при специално създадени условия или в контролирани естествени територии.
добросъвестен - добросъвестна, добросъвестно. мн. добросъвестни, прил. 1. Който проявява съвестта си при изпълнение на някаква работа или на задъл...
добросърдечен - добросърдечна, добросърдечно, мн. добросърдечни, прил. 1. Който се характеризира с добро сърце, с любов към хората; добродушен. До...
добросърдечие - само ед. Добросърдечност, добродушие.
дълбокомислен - дълбокомислена, дълбокомислено, мн. дълбокомислени, прил. 1. Който е обмислен задълбочено, който има дълбок смисъл; задълбочен. Дъ...
дълбокомислие - само ед. Дълбокомисленост.
животновъдски - животновъдска, животновъдско, мн. животновъдски, прил. Който се отнася до животновъд.
импресионизъм - само ед. Спец. В изкуството — течение, възникнало през втората половина на XIX в., в основата на което стоят непосредствените впеч...
ирационализъм - само ед. Философско учение, което признава за основен вид познание интуицията, чувството, инстинкта.
комерсиализъм - само ед. Пренебр. Стремеж към печалба на всяка цена, водещ до безпардонност. Обществото е обхванато от комерсиализъм.
кръвопролитие - мн. кръвопролития, ср. Проливане на кръв, жестоко избиване на хора. Кръвопролитието на войната. Катастрофата е придружена с кръвоп...
кръвосмешение - само ед. Полова връзка между близки роднини.
кръстообразен - кръстообразна, кръстообразно, мн. кръстообразни, прил. Който има вид или форма на кръст.
кръстословица - мн. кръстословици, ж. Забавна задача — мрежа от квадратчета, които трябва да се попълнят хоризонтално и/или вертикално с думи; реб...
левоцентризъм - само ед. В политиката — убеждения на партии с лява ориентация, но третирани като балансиращ момент — с едновременна близост както ...
меркантилизъм - само ед. 1. Икономическа теория, според която получаването на повече пари е резултат от натрупване на средства в страната, а не от...
минохвъргачка - мн. минохвъргачки, ж. Оръдие за стрелба с мини.
намъдрувам се - намъдруваш се, св. Ирон. Мъдрувам дълго, много, прекалено.
невъзвращенец - мн. невъзвращенци, м. Човек, който е напуснал родината си и не е пожелал да се върне; емигрант.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: