Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
амортификация - (рус. амортификация по фр. amortir от нарлат. admortio 'убивам, унищожавам' + facio 'правя')1. Фин. Обявяване ...
англосаксонец - (англ. Anglo-Saxon)Потомък на германските племена, завладели Британия през V в.; човек от английски произход.// Прил. англосаксонс...
антидепресант - (по анти- + лат. depressant 'потискащ')Фарм. Лекарство срещу депресия.
антидетонатор - (по анти- + детонатор)Техн. Вещество, което се разтваря в гориво за предотвратяване на детонация в цилиндрите на двигател с вътреш...
антирабически - (фр. antirabique по анти- + лат. rabies 'бяс')Мед. Противобесен.
антисемитизъм - (по анти- + семит, подразбира се евреин + -изъм)Враждебно отношение спрямо евреите.
антропогенеза - (нлат. anthropogenesis по антропо- + генеза) Антроп.1. Процесът на възникване и развитие на човека.2. Дял от антропологията, който...
антропография - (по антропо- + -графия)Антроп.1. Дял от антропологията, който описва разновидностите на човечеството и географското им разпределен...
антропометрия - (по антропо- + -метрия)Дял от антропологията, който се занимава с измерването на човешкото тяло за научни и практически цели.// Пр...
антропоморфен - (фр. anthropomorphe от гр. anthropomorphos по антропо- + morphe 'вид, образ')Книж. Човекоподобен, човекообразен.
антропотеизъм - (но антропо- + гр. theos 'бог') Рел.1. Обоготворяване на човека.2. Представяне на бога в човешки образ.
апокалиптичен - (гр. apokalypticos)1. Църк. Съдържащ откровение; пророчески.2. Прен. За език - неясен, метафоричен, загадъчен.З. Прен. Наподобяващ...
апостолически - (лат. apostolicus от гр. apostolicos)Църк. Който принадлежи на апостолския (папския) престол; папски.
арборикултура - (по лат. arbor 'дърво' + култура)Книж. Лесовъдство.
аристотелизъм - (по гр. собств. Aristoteles)Филос. Учение на Аристотел (384-322 пр. Хр.), основано на целенасоченост на материята към своя божеств...
астробиология - (по астро- + биология)Биол. Наука, която изучава въпросите за съществуването на живот на другите небесни тела.// Прил. астробиолог...
бактериология - само ед.Дял от микробиологията - наука за бактериите.
бездействувам - бездействуваш.Бездействам.
безразсъдство - Проява на безразсъден.
безсъзнателен - безсъзнателна, безсъзнателно, мн. безсъзнателни.Който не се контролира от съзнанието; неволен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: