Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
несъстоятелен - несъстоятелна, несъстоятелно, мн. несъстоятелни, прил. 1. Който не е в състояние да плаща. Несъстоятелен длъжник. 2. Неприемлив, н...
огнепръскачка - мн. огнепръскачки, ж. Спец. Вид оръжие, което изстрелва огнена смес срещу противника.
обезсмъртявам - обезсмъртяваш, несв. и обезсмъртя, св.; кого/какво. Правя безсмъртен, увековечавам. В поезията си обезсмърти техния подвиг.
оказионализъм - мн. оказионализми, (два) оказиоализъма, м. Спец. 1. Дума, която е новообразувана и се използва само в определен контекст. 2. Само ...
омърлушвам се - омърлушваш се, несв. и омърлуша се, св. Изгубвам бодростта си; отпускам се, умислям се. Агънцата се омърлушиха и не искаха да ядат...
отъждествявам - отъждествяваш, несв. и отъждествя, св.; кого/ какво. Смятам за тъждествен с нещо или някого; уподобявам. Отъждествявам в поезията ...
превъплатявам - превъплътяваш, несв. и превъплътя, св.; какво/кого. Придавам нова форма, ново съществуване. - превъплътявам се/превъплътя се. Игра...
прелъстителка - мн. прелъстителки, ж. Жена прелъстител.
простосмъртен - простосмъртна, простосмъртно, мн. простосмъртни, прил. 1. Който след смъртта си не оставя следи в историята. 2. Разг. Ирон. Обик...
повъртявам се - повъртяваш се, несв. и повъртя се, св. 1. Въртя се малко (за уред). 2. Движа се без цел, без смисъл; помайвам се. Повъртях се из к...
подплъзвам се - подплъзваш се, несв. и подплъзна се, св. Губя равновесие върху хлъзгава повърхност; подхлъзвам се.
подсъзнателен - подсъзнателна, подсъзнателно, мн. подсъзнателни, прил. Който е с неясна, неосъзната мотивировка. Подсъзнателна реакция.
попълзновение - мн. попълзновения, ср. Скрито намерение, скрит стремеж, опит да се направи нещо лошо. Чужди попълзновения.
поръчителство - мн. поръчителства, ср. Действие на поръчител; гаранция.
поскъпявам се - поскъпяваш се, несв. и поскъпя се, св. Проявявам скъперничество в единичен случай.
превъзпитание - само ед. Възпитаване отново, по нов начин.
превъзходство - само ед. Надделяване, показване на по-добри качества; предимство. Числено превъзходство.
превъплащавам - превъплъщаваш, несв. Превъплътявам.
превъплащение - мн. превъплъщения, ср. Превъплътяване.
прегърбвам се - прегърбваш се, несв. и прегърбя се, св. Навеждам се напред и гърбът ми се издава временно или за постоянно; ставам гърбав.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: