Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
съпротивление - мн. съпротивления, ср. 1. Съпротива, противопоставяне. 2. Спец. Във физиката — сила, която намалява големината на електрическия то...
сърдечносъдов - сърдечносъдова, сърдечносъдово, мн. сърдечносъдови, прил. Който се отнася до сърцето и кръвоносните съдове. Сърдечносъдови заболяв...
състезавам се - състезаваш се, несв.; с кого/с какво. Участвам в състезание.
състрадателен - състрадателна, състрадателно, мн. състрадателни, прил. Който е склонен да състрадава; жалостив, милостив. // нареч. състрадателно....
съществителен - съществителна, съществително, мн. съществителни, прил. • Съществително име. Съществително.
съществително - мн. съществителни, ср. В граматиката — част на речта, която обозначава предмети. Конкретни и абстрактни съществителни. Род на съще...
твърдоглавост - твърдоглавостта, ж., само ед. Твърдоглавие.
тежковъоръжен - тежковъоръжена, тежковъоръжено, мн. тежковъоръжени, прил. Който е с голямо въоръжение, с много оръжие. Тежковъоръжен войник.
тоталитаризъм - само ед. Качество на тоталитарен.
тръбопрокатен - тръбопрокатна, тръбопрокатно, мн. тръбопрокатни, прил. Който се отнася до производство на тръби чрез валцуване под налягане.
умърлушвам се - умърлушваш се, несв. и умърлуша се, св. Ставам тъжен, унил, отпаднал. Птицата заболя и се умърлуши — не ядеше и не пееше.
упълномощавам - упълномощаваш, несв. и упълномощя, св.; кого. Давам пълномощия. Партията му го упълномощава да я представя в парламента. Упълномощ...
фразеологизъм - мн. фразеологизми, (два) фразеологизъма, м. Спец. Устойчива фраза, обикн. с преносно значение, употребявана като готова единица в ...
целесъобразен - целесъобразна, целесъобразно, мн. целесъобразни, прил. Който съответства на поставената цел; правилен, разумен, полезен. Целесъобр...
четириъгълник - мн. четириъгълници, (два) четириъгълника, м. Геометрична фигура, която има четири ъгъла.
чистосърдечен - чистосърдечна, чистосърдечно, мн. чистосърдечни, прил. Искрен, откровен, непресторен. Чистосърдечна жена. Чистосърдечно признание....
безпокойствие - Липса на спокойствие или нарушение на покоя.
безтегловност - безтегловността.Спец . В физиката - състояние, при което е неутрализирано действието на теглото на едно тяло.
бензинопровод - мн. бензинопроводи, (два) бензинопровода.Тръби за прокарване на бензин от едно място на друго.
биотехнология - (по био- + технология)Биол. Съвкупност от методите за използване на биологичните процеси за индустриални цели.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: