Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
разлудувам се - разлудуваш се, св. Започвам силно да лудувам.
разлудявам се - разлудяваш се, несв. и разлудея се, св. Започвам силно да лудея.
разминавам се - разминаваш се, несв. и размина се, св. 1. Обикн. мн. Минаваме един покрай друг. Ще можем ли да се разминем? 2. С кого/с какво. Про...
разнокалибрен - разнокалибрена, разнокалибрено, мн. разнокалибрени, прил. 1. Който е с различен калибър. Разнокалибрени пушки. 2. Прен. В който ел...
разочарование - само ед. Чувство на неудовлетвореност, недоволство, предизвикано от несбъднати очаквания. Силно разочарование.
разпарцалосам - разпарцалосаш, св. — вж. разпарцалосвам.
разпищявам се - разпищяваш се, несв. и разнищя се, св. Започвам интензивно да пищя.
разпределение - мн. разпределения, ср. 1. Разпределяне. Разпределение на помощи. 2. Начин на разпределяне. 3. Програма, план за бъдеща работа с ра...
разпределител - разпределителят, разпределителя, мн. разпределители, (два) разпределителя, м. 1. Приспособление към машина, което служи за разпред...
разпространен - разпространена, разпространено, мн. разпространени, прил. Широко известен. Разпространено мнение.
разразявам се - разразяваш се, несв. и разразя се, св. Появявам се внезапно и се проявявам с голяма сила (обикн. за природни явления). Разрази се ...
разраствам се - разрастваш се, несв. и разрасна се, св. Ставам по-голям, увеличавам се чрез растене (в различни посоки). Градът се разраства.
разслабителен - разслабителна, разслабително, мн. разслабителни, прил. Който действа разслабващо на стомаха; слабителен. Разслабителен чай.
разтреперя се - разтрепериш се и разтрепереш се, мин. св. разтреперих се и разтреперах се, мин. прич. разтреперил се и разтреперал се, св. — вж. р...
разформирувам - разформируваш, несв. и св. Разформирам.
разфучавам се - разфучаваш се, несв. и разфуча се, св. Започвам да фуча.
разхладителен - разхладителна, разхладително, мн. разхладителни, прил. Който разхлажда. Разхладителни напитки.
разхлипвам се - разхлипваш се, несв. и разхлипам се, св. Започвам да хлипам.
разхлопвам се - разхлопваш се, несв. и разхлопам се, св. 1. Започвам все повече или все по-силно да хлопам. 2. Прен. Разг. Повреждам се, разнебитв...
разчувствувам - разчувствуваш, св. Разчувствам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: