Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
компенсаторен - компенсаторна, компенсаторно, мн. компенсаторни, прил. Който е приспособителен, компенсационен. Компенсаторен механизъм.
компрометирам - компрометираш, несв. и се.; кого/ какво. Излагам, уронвам престиж с думи или постъпки. С държанието си ме компрометираш. — компром...
компютризация - само ед. Внедряване на компютърна техника в производството и бита, в творческите проучвания, в образованието.
конгломерация - само ед. Механично свързване на разнородни предмети.
конкретизирам - конкретизираш, несв. и св.; какво. Уточнявам, изяснявам, правя конкретен. — конкретизирам се. Ставам по-точен, по-ясен, по-конкрет...
консервативен - консервативна, консервативно, мн. консервативни, прил. 1. Който е враждебен на всякакви нововъведения или изразява такава враждебн...
консерватория - мн. консерватории, ж. Висше музикално учебно заведение. Кандидатствам в консерваторията.
консерваторка - мн. консерваторки, ж. Жена консерватор.
конспираторка - мн. конспираторки, ж. Жена конспиратор.
конструктивен - конструктивна, конструктивно. мн. конструктивни, прил. 1. Който се отнася до конструкция (в 1 знач.). Конструктивни постижения. Ко...
конструкторка - мн. конструкторки, ж. Жена конструктор.
консултативен - консултативна, консултативно, мн. консултативни, прил. Който се отнася до консулт и консултация.
конусообразен - конусообразна, конусообразно, мн. конусообразни. Конусовиден.
конфуцианство - само ед. Система от нравствено-философски възгледи, основана от китайския мислител Конфуций (VI и V в. пр. н. е.).
корабоплаване - само ед. Водно съобщение, водно плаване. Речно корабоплаване. Морско корабоплаване.
корепетиторка - мн. корепетиторки, ж. Жена корепетитор. Корепетиторка на голям хор.
кореспондирам - кореспондираш, несв. и св. 1. С кого. Водя кореспонденция, преписка. Кореспондирам с приятелката си от Канада. 2. С какво. Отговар...
кривогледство - само ед. Недостатък на зрението, при който е нарушена успоредността на двете очни оси. Страдам от кривогледство.
кулминационен - кулминационна, кулминационно, мн. кулминационни, прил. Който е достигнал кулминацията си. Кулминационен момент. Кулминационна точк...
литературовед - мн. литературоведи, м. Специалист, учен по литературознание. // прил. литературоведски, литературоведска, литературоведско, мн. ли...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: