Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
юриспруденция - само ед. Спец. Съвкупност от юридически науки и знания за практическото им приложение.
интерференция - само ед. Спец. 1. Във физиката — наслагване на взаимносвързани звукови, светлинни и др. вълни, при което се получават места с увел...
клеветнически - клеветническа, клеветническо, мн. клеветнически, прил. 1. Който се отнася до клевета или до клеветник. Клеветнически маниер. 2. Ко...
предшественик - мн. предшественици, м. Предходник.
презвитерянец - мн. презвитерианци, м. Последовател на презвитерианството. // прил. презвитериански, презвитерианска, презвитерианско, мн. презвит...
пренебрежение - само ед. 1. Липса на внимание към някого или към нещо; незачитане. 2. Високомерно отношение към някого, липса на уважение.
приблизителен - приблизителна, приблизително, мн. приблизителни, прил. Който не е напълно точен, не е прецизен (за количество); горе-долу точен, в...
привиди ми се - мин. св. привидя ми се, мин. прич. привидял ми се, св. — вж. привижда ми се.
примиренчески - примиренческа, примиренческо, мн. примиренчески, прил. Който не воюва за нещо, което да го удовлетворява, а се примирява с това, к...
притеснителен - притеснителна, притеснително, мн. притеснителни, прил. Който много се притеснява, смущава; срамежлив.
реминисценция - мн. реминисценции, ж. 1. Смътен спомен. 2. В литературата — несъзнателно въвеждане на нещо, напомнящо чужда творба; заемка, отзвук...
четиристенник - мн. четиристенници, (два) четиристенника, м. Геометрическо тяло, което има четири стени.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: