Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
стенографирам - стенографираш, несв. и св.; какво. Записвам със средствата на стенографията. Стенографирам изказване. // същ. стенографиране, ср.
стипендиантка - мн. стипендиантки, ж. Жена стипендиант.
стратегически - стратегическа, стратегическо, мн. стратегически, прил. Стратегичен.
стратифицирам - стратифицираш, несв. и св.; какво. Разпределям по групи, пластове.
телефонизирам - телефонизираш, несв. и св.; какво. Изграждам телефонна мрежа. Телефонизирахме селото. // същ. телефонизиране, ср.
терасообразен - терасообразна, терасообразно, мн. терасообразни, прил. Терасовиден.
телеграфистка - мн. телеграфистки, ж. Жена телеграфист.
темпераментен - темпераментна, темпераментно, мн. темпераментни, прил. 1. Който проявява жизненост, енергичност. Темпераментен човек. 2. Който е п...
термодинамика - само ед. Спец. Дял от физиката, който изучава топлинната енергия и превръщането и в друг вид енергия. // прил. термодинамичен, тер...
товарителница - мн. товарителници, ж. Документ с опис на натоварените стоки, придружаващ пренасянето им.
топлоизолация - само ед. Външно покритие на топлообменници, тръбопроводи, стени и др. със специални изолационни материали; топлинна изолация.
топлоцентрала - мн. топлоцентрали, ж. Централа, която произвежда пара или топла вода за отопление на сгради или за индустриални нужди.
топономастика - само ед. Топонимия (в 1 знач.)
травматизирам - травматизираш, несв. и св.; кого/какво. Предизвиквам физическа или психическа травма; преча, тормозя. Снегът травматизира градския...
травматология - само ед. Спец. Дял от хирургията, който се занимава с физическите травми. // прил. травматологичен, травматологична, травматологич...
транскрибирам - транскрибираш, несв. и св.; какво. Правя транскрипция.
трансплантант - мн. трансплантанти, (два) трансплантанта, м. Спец. Орган или част от орган — това, което се трансплантира.
транспортирам - транспортираш, несв. и св.; какво/кого. Превозвам, пренасям. // същ. транспортиране, ср.
трансформатор - мн. трансформатори, (два) трансформатора, м. Съоръжение за изменяне на напрежението на електрическата енергия.
трансформирам - трансформираш, несв. и св.; какво. Преобразувам, превръщам от едно в друго. // същ. трансформация, ж. // същ. трансформиране, ср.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: