Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
работохоличка - мн. работохолички, ж. Жена работохолик.
равнобедреник - мн. равнобедреници, (два) равнобедреника, м. Равнобедрен триъгълник.
радиозасечник - мн. радиозасечници, (два) радиозасечника, м. Уред за засичане на (неизвестен) радиопредавател; радиопеленгатор.
радиоприемник - мн. радиоприемници, (два) радиоприемника, м. Апарат за приемане на радиовълни и трасформирането им в звукове; радиоапарат.
радиотелеграф - обикн. ед. Система за телеграфна връзка посредством радиовълни; безжичен телеграф.
разбесувам се - разбесуваш се, св. За женско животно, особено за куче — събирам мъжки около себе си, защото съм разгонен.
разболявам се - разболяваш се, несв. и разболея се, св. Ставам болен; поболявам се.
разбушувам се - разбушуваш се, св. Започвам все по-силно да бушувам. Бурята се е разбушувала.
развиделее се - мин. св. развиделя се, мин. прич. развиделяло се, св. — вж. развиделява се.
развинтвам се - развинтваш се, несв. и развинтя се, св. Разг. Започвам да се държа странно, буйствам. Детето се е развинтило. • Развинтена фантази...
разгорявам се - разгоряваш се, несв. Разгарям се.
разграничавам - разграничаваш, несв. и разгранича, св. 1. Какво. Поставям ясна граница между две територии; разделям. 2. Прен. Какво/ кого. Правя ...
разграничение - мн. разграничения, ср. Отделяне на едно от друго; прокарване на граница.
разгулявам се - разгуляваш се, несв. и разгуляя се, св. Започвам интензивно да гуляя.
раззеленея се - раззеленееш се, мин. св. раззеленях се, мин. прич. раззеленял се, св. — вж. раззеленявам се.
разказвателен - разказвателна, разказвателно, мн. разказвателни, прил. Разказен, повествователен.
разкритикувам - разкритикуваш, св.; какво/ кого. Критикувам основно, задълбочено.
разкряскам се - разкряскаш се, св. — вж. разкрясквам се.
разлигавям се - разлигавяш се, несв. и разлигавя се, св. Започвам да се лигавя (все повече). Бебето се разлигави. Глезаната се разлигави.
разлиствам се - разлистваш се, несв. и разлистя се, св. За дърво, растение — пускам листа.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: