Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
набеснявам се - набесняваш се, несв. и набеснея се, св. Беснея, колкото искам, до пълно насищане.
навечервам се - навечерваш се, несв. и навечерям се, св. 1. Изяждам вечерята си докрай. Когато се навечерям, ще ти се обадя. 2. Нахранвам се на ве...
навилнявам се - навилняваш се, несв. и навилнея се, св. Вилнея до пълно насищане. След като се навилня, късно вечерта виелицата утихна.
нажабурвам се - нажабурваш се, несв. и нажабуря се, св. Напълвам устата си с вода или друга течност, която движа, за да плакне вътрешността.
наплюсквам се - наплюскваш се, несв. и наплюскам се, св.; с какво. Грубо. 1. Нахранвам се обилно. 2. Напивам се много. Наплюскаха се с пържоли и в...
насветувам се - насветуваш се, св. Разг. Живея до пълно насищане, наживявам се.
наслугувам се - наслугуваш се, св. Слугувам до пълно насищане, не искам повече да слугувам.
наставнически - наставническа, наставническо, мн. наставнически, прил. Който се отнася до наставник. Наставнически тон.
настудувам се - настудуваш се, св. Студувам много, до крайна степен.
натрясквам се - натряскваш се, несв. и натряскам се, св. Разг. 1. Удрям се силно в нещо. Натря-скал се е с колата в един камион. 2. Напивам се мно...
натурализирам - натурализираш, несв. и св. Предоставям граждански права на чужденец. — натурализирам се. Приемам чуждо гражданство.
неврастеничка - мн. неврастенички, ж. Жена неврастеник.
непредсказуем - непредсказуема, непредсказуемо, мн. непредсказуеми, прил. Който не може да се предвиди, да се предскаже. Непредсказуем случай. // ...
неутрализация - мн. неутрализации, ж. 1. Обявяване на държава за неутрална. 2. Политика на изключване на дадена партия или групировка от участие в...
неутрализирам - неутрализираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Извършвам неутрализация. 2. Прен. Обезвреждам.
осведомителка - мн. осведомителки, ж. Жена осведомител.
осмокласничка - мн. осмокласнички, ж. Ученичка в осми клас.
повествувание - мн. повествувания, ср. Повествование.
постаравам се - постараваш се, несв. и постарая се, св. Старая се в определен случай.
предварителен - предварителна, предварително, мн. предварителни, прил. 1. Който предварва нещо. Предварителна среща. 2. Който не е окончателен. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: