Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
теология - само ед. Спец. Богословие. // прил. теологичен, теологична, теологично, мн. теологични. // прил. теологически, теологическа, теоло...
теорема - мн. теореми, ж. Спец. Математически постулат, който подлежи на доказване. Прилагам теорема. Решавам теорема.
теоретизирам - теоретизираш, несв. и св. Разсъждавам теоретически, без връзка с практиката. // същ. теоретизиране, ср.
теоретик - мн. теоретици, м. 1. Човек, който изследва теорията на някоя област на знанието. Инженер теоретик. 2. Разг. Човек, който е откъсна...
теоретичен - теоретична, теоретично, мн. теоретични, прил. 1. Който е направен въз основа на теорията или който се отнася до въпросите на теори...
теоретически - теоретическа, теоретическо, мн. теоретически, прил. Теоретичен. // нареч. теоретически.
теоретичка - мн. теоретички, ж. Жена теоретик.
теория - мн. теории, ж. 1. Система от идеи в един клон на знанието, които обобщават практическия опит, натрупан от човека в процеса на опоз...
тепавица - мн. тепавици, ж. Съоръжение за тепане и пране на вълнени тъкани, обикн. край течаща вода. // прил. тепавичен, тепавична, тепавично...
тепавичар - тепавичарят, тепавичаря, мн. тепавичари, м. Човек, който работи на тепавица или е собственик на тепавица. // прил. тепавичарски, т...
тепавичарка - мн. тепавичарки, ж. Жена тепавичар.
тепам - тепаш, несв. 1. Какво. Поливам с гореща вода и удрям върху вълнена тъкан, за да стане по-плътна. 2. Прен. Диал. Кого. Убивам. Ще т...
тепе - мн. тепета, ср. Диал. Хълм, възвишение. Часовниковата кула в Пловдив е на тепето.
тепегьоз - прил. неизм. Разг. Нахален, безочлив, безсрамен. Той е тепегьоз. Тепегьоз човек.
тепих - мн. тепихи, (два) тепиха, м. Специално очертан и застлан терен за спортна борба.
тепкав - тепкава, тепкаво, мн. тепкави, прил. Диал. Който тепка, заеква. Тепкаво дете.
тепкам - тепкаш, несв. Диал. Трудно изговарям някои звукове; запъвам се, заеквам. Стига си тепкал, ами кажи човешки.
тепсия - мн. тепсии, ж. Кръгла тава. Слагам хляба в тепсията. • Поднасям на тепсия. Разг. Давам, осигурявам на някого нещо, без той да се е...
тепърва - нареч. Разг. 1. Оттук нататък, занапред. Тепърва ще се срещаме. 2. Чак сега, едва сега. Хората тепърва се срещат, не се познават.
теракота - само ед. 1. Вид керамика — изпечена чиста глина или пластична смес от материали с жълт или кафявочервен цвят. 2. Изработено от так...
терапевт - мн. терапевти, м. 1. Лекар, който прави терапия. 2. Лекар, специалист по вътрешни болести. Добър терапевт.
терапевтика - само ед. Спец. Терапия (в 1 и 2 знач.). // прил. терапевтичен, терапевтична, терапевтично, мн. терапевтични. Терапевтичен участък....
терапия - само ед. 1. Спец. Дял от медицината, който се занимава с определяне начините за лекуване на различните болести. 2. Подразделение н...
тераса - мн. тераси, ж. 1. Открита част от жилище; голям балкон, веранда. Излизам на терасата. Слънчева тераса. 2. Открита площадка на покр...
терасирам - терасираш, несв. и св.; какво. Правя на тераси (в 3 знач.). Терасирахме склона за залесяване. // същ. терасиране, ср.
терасовиден - терасовидна, терасовидно, мн. терасовидни, прил. Който е разположен на тераси (в 3 знач.). // нареч. терасовидно.
терасообразен - терасообразна, терасообразно, мн. терасообразни, прил. Терасовиден.
терен - мн. терени, (два) терена, м. 1. Само ед. Съставна част на земна повърхност; почва, земя. Каменлив терен. 2. Само ед. Външен вид на...
терзание - мн. терзания, ср. Душевен гнет; безпокойство, мъка, страдание, горест, угризение. Мъчи го дълбоко терзание.
терзая - терзаеш, мин. св. терзах, мин. прич. терзал, несв.; кого/ какво. Причинявам терзание. Терзае го чувството за вина. — терзая се. Из...
терзия - мн. терзии, м. 1. Остар. Шивач. 2. Разг. Нивелир. // прил. терзийски, терзийска, терзийско, мн. терзийски. // същ. терзийство, ср.
територия - мн. територии, ж. 1. Ограничена земна плош, която е нечия собственост или под нечие разпореждане. Територия на стопанство. 2. Отде...
терк - теркът, терка, мн. теркове, (два) терка, м. Остар. 1. Образец, модел, калъп. 2. Еталон за кройка. Шия по терк. 3. Прен. Разг. Особ...
терлици - терлик, м. Плетени или ушити от дебел вълнен плат домашни пантофи. • По терлици. Разг. Много тихо, без да ме усетят. Измъкна се по...
термален - термална, термално, мн. термални, прил. 1. Топъл, горещ. 2. За извор и под. — чиято вода излиза топла. 3. За територия — където им...
термин - мн. термини, (два) термина, м. Дума, специализирана да назовава точно определено понятие в някоя научна област. Географски термини...
терминал - мн. терминали, (два) терминала, м. Телевизионно, телефонно и др. устройство, което е включено към определена информационна система...
терминология - само ед. Съвкупност от използваните в определена научна област термини. Научна терминология. // прил. терминологичен, терминологич...
термити - само мн. Подобни на мравки южни насекоми, които живеят в различни по форма големи мравуняци и се хранят с дървесина.
термичен - термична, термично, мн. термични, прил. Който се отнася до топлина; топлинен. Термична обработка.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: