Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
третокласник - мн. третокласници, м. Ученик от трети клас.
третокласничка - мн. третокласнички, ж. Момиче от трети клас.
треторазреден - треторазредна, треторазредно, мн. треторазредни, прил. 1. Който е от трети разред. 2. Който е от нисък разред, от ниска класа. Тре...
трещя - трещиш, мин. св. трещях, мин. прич. трещял, несв. Произвеждам силен гръм, шум. Гръмотевици трещят. — трещи. Безл. Гърми, чува се т...
три- - Първа съставна част на сложни думи, която означава: 1. Който се състои от три (равни) части, напр. триъгълник, тригласен, тридневе...
триада - мн. триади, ж. Спец. Във философията — схема на развитие, формулирана от Прокъл и разработена от Хегел, според която развитието пр...
триангулация - само ед. Спец. Метод за определяне на геодезични мрежи чрез мрежа от триъгълници, на които е измерена само едната страна и ъглите....
трибун - мн. трибуни, м. 1. Истор. В древния Рим — длъжностно лице, избрано да защитава интересите на плебеите. 2. Вожд на масите, оратор, ...
трибуна - мн. трибуни, ж. 1. Издигнато място или специална висока маса, откъдето говори оратор, лектор. Заставам на трибуната. Говоря от три...
трибунал - само ед. 1. Висше съдилище. Военен трибунал. 2. Висш съдебен институт.
тривиален - тривиална, тривиално, мн. тривиални, прил. Съвсем обикновен, неоригинален, всекидневен. Тривиални изрази. Тривиални любезности. //...
тригодишен - тригодишна, тригодишно, мн. тригодишни, прил. 1. Който е на три години. Тригодишно дете. 2. Който трае три години, който съществув...
тригодишнина - мн. тригодишнини, ж. Навършване на три години от съществуването или ставането на нещо. Тригодишнина от основаване на училището.
тригонометрия - само ед. Спец. Дял от геометрията, който изучава съотношенията между страните и ъглите на триъгълника. // прил. тригонометричен, т...
тригуна - мн. тригуни, ж. Сладкиш от хилядолистно тесто с триъгълна форма, полят със захарен сироп.
тридесетина - числ. Около трийсет на брой. Присъстваха тридесетина души.
тридневен - тридневна, тридневно, мн. тридневни, прил. Който продължава, трае три дни или е от три дни. Тридневна екскурзия. Тридневно боледув...
триединен - триединна, триединно, мн. триединни, прил. Спец. В християнската религия — който се състои от три същности. Триединен бог.
триенале - мн. триеналета, ср. Изложба, повтаряща се на всеки три години.
триж - нареч. Разг. Три пъти. Триж по-добър.
трижди - нареч. Остар. 1. Три пъти. 2. Много пъти. Трижди по-щастлив. Бъди трижди проклет!
трик - трикът, трика, мн. трикове, (два) трика, м. 1. Номер, съдържащ илюзия, изпълнен с ловкост и хитрина (в цирка, в акробатиката). 2. ...
трико - само ед. 1. Плетен вълнен или памучен плат. 2. Дреха от такъв плат, обикн. спортен костюм за гимнастика. Гимнастичките се представ...
трикольор - мн. трикольори, (два) трикольора, м. 1. Знаме с три цвята. 2. Българското национално знаме (в бяло, зелено, червено).
трикотаж - само ед. Съвкупност от плетени изделия. Магазин за трикотаж. // прил. трикотажен, трикотажна, трикотажно, мн. трикотажни. Трикотаж...
трикрак - трикрака, трикрако, мн. трикраки, прил. Който има три крака. Трикрако столче.
трикратен - трикратна, трикратно, мн. трикратни, прил. Който става или се извършва три пъти един след друг. Трикратно почукване. Трикратен шам...
трикрил - трикрила, трикрило, мн. трикрили, прил. Трикрилен.
трикрилен - трикрилна, трикрилно, мн. трикрилни, прил. За мебел, прозорец — който има три крила. Трикрилен гардероб.
трилистен - трилистна, трилистно, мн. трилистни, прил. За растение — който има три листа или листенца. Трилистна детелина.
трилогия - мн. трилогии, ж. Три завършени художествени произведения от един и същ автор с общ сюжет.
трилър - мн. трилъри, (два) трилъра, м. Филм, който използва специфични изразни средства за възбуждане на силни емоции (тревожно очакване, ...
трима - числ. Три лица, от които поне едно от мъжки пол.
тримачтов - тримачтова, тримачтово, мн. тримач-тови, прил. Който има три мачти. Тримачтов кораб.
тримесечие - мн. тримесечия, ср. Всеки един от четирите периода от по три месеца, на които се разделя годината. Първото тримесечие на тази годи...
триметров - триметрова, триметрово, мн. триметрови, прил. Който е дълъг/широк/дълбок три метра. Триметрова акула. Триметров ров.
триминутен - триминутна, триминутно, мн. триминутни, прил. Който трае три минути. Триминутна пауза.
тримиря - тримириш, мин. св. тримирих, мин. прич. тримирил, несв. В продължение на три дни не ям нищо по време на великденските пости.
трина - само ед. Това, което остава там, където е стояло сено — оронено семе и плява, които се използват в народната медицина.
триног - тринога, триного, мн. триноги, прил. Остар. Трикрак. Тринога софра.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: