Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
термически - термическа, термическо, мн. термически, прил. Термичен.
термо- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до топлина или до температура, напр. термобатерия, термовулканизат...
термогенератор - мн. термогенератори, (два) термогенератора, м. Генератор, който преобразува топлинната енергия в електрическа.
термодинамика - само ед. Спец. Дял от физиката, който изучава топлинната енергия и превръщането и в друг вид енергия. // прил. термодинамичен, тер...
термолампа - мн. термолампи, ж. Лампа, която служи и за отопление.
термометър - мн. термометри, (два) термометъра, м. Уред за измерване на температурата. Медицински термометър. Термометър за въздуха.
терморегулатор - мн. терморегулатори, (два) терморегулатора, м. Устройство за автоматично регулиране на температурата. Печка с терморегулатор.
терморегулация - само ед. 1. Топлинно регулиране. 2. Спец. Съвкупност от процеси по поддържане на постоянна температура в човешкия и животинския ор...
термос - мн. термоси, (два) термоса, м. Специално пригоден съд за поддържане на температурата на поставените в него течности или храни. Дву...
термостат - мн. термостати, (два) термостата, м. 1. Апарат, в който чрез автоматични регулатори се поддържа постоянна температура. 2. Терморег...
термоустойчив - термоустойчива, термоустойчиво, мн. термоустойчиви, прил. Който не се влияе от промени в температурата. Термоустойчив материал. //...
термофор - мн. термофори, (два) термофора, м. Плосък, обикн. гумен съд, в който се слага гореща вода, за да служи за затопляне; грейка.
термоядрен - термоядрена, термоядрено, мн. термоядрени, прил. Който е в резултат от сблъсъка на атомни ядра от газова среда, нагорещени под вис...
терор - само ед. 1. Система за политическо или религиозно преследване. 2. Начин на властване чрез насилие. В страната владее терор. Упражн...
тероризирам - тероризираш, несв. и св. 1. Прилагам терор. 2. Разг. Кого. Измъчвам, насилвам. Вкъщи всички я тероризираха.// същ. тероризиране, с...
тероризъм - само ед. 1. Политика или дейност, при които целите се постигат чрез терор. 2. Дейност на терорист. // прил. терористичен, терорист...
терорист - мн. терористи, м. Човек, който прилага насилие, терор, за да постигне целите си; привърженик на тероризма.
терористка - мн. терористки, ж. Жена терорист.
терпентин - само ед. Наименование на масло, което се добива от иглолистни дървета чрез дестилация на смолата им. // прил. терпентинов, терпент...
терсене - Разг. 1. Прил. Неизм. Който не се разбира с другите; опак, неразбран. Терсене човек. 2. Нареч. Лошо, неудобно. Седнал е терсене, т...
тертип - само ед. Разг. 1. Маниер, начин, образец. По свой тертип. 2. Добър маниер, начин (обикн. на подредба, на поддържане на ред и чисто...
терца - мн. терци, ж. 1. Спец. Музикален интервал от три степени. 2. При игра на карти — група от три последователни карти от един цвят, к...
тесам - тесаш, несв.; какво. Диал. 1. Дялам, кастря, изглаждам. 2. Почиствам терен от тревата с помощта на мотика. Тесам трева. // същ. те...
тесен - тясна, тясно, мн. тесни, прил. 1. Който е с малка ширина. Тесен проход. Тесен коридор. 2. Който е с малко жизнено пространство. Тя...
тескере - мн. тескерета, ср. Остар. Паспорт. Показа им тескерето.
тесла - мн. тесли, ж. Дърводелски инструмент с острие за дялане и тъпа страна за зачукване на гвоздеи.
теснея - теснееш, мин. св. теснях, мин. прич. теснял, несв. Ставам тесен.
теснина - мн. теснини, ж. 1. Тясно място между стръмни склонове в планина; клисура. Минавам през теснините. 2. Тясно място, стеснение.
тесногръд - тесногръда, тесногръдо, мн. тесногръди, прил. Който няма широко схващане за нещата; ограничен, едностранчив, дребнав. Тесногръд по...
теснолинейка - мн. теснолинейки, ж. 1. Вид железопътна линия с по-малко междурелсово разстояние от нормалното. 2. Влак, който се движи по такава ...
теснота - само ед. 1. Качество на тесен. Теснотата на стаята се компенсираше от нейната дължина. 2. Прен. Рядко. Ограниченост, липса на широ...
теснотия - само ед. Разг. Тясно пространство, обикн. за живеене. Голяма теснотия.
тест - тестът, теста, мн. тестове, (два) теста, м. 1. Проверка на умственото развитие и интелигентността у човека. Подлагам на тест. 2. З...
тесте - мн. тестета, ср. Множество еднакви предмети с плоска форма и в определен брой, обикн. карти за игра, листове и др.
тестен - тестена, тестено, мн. тестени, прил. 1. Който се отнася до тесто. Тестени сладкиши. 2. Който е покрит, изцапан с тесто. Тестена па...
тестикул - мн. тестикули, (два) тестикула, м. Всяка една от двете полови жлези у мъжко същество; тестис. Тестикулите са разположени в торбичк...
тестис - мн. тестиси, (два) тестиса, м. Тестикул.
тесто - мн. теста, ср. 1. Гъста смес от брашно и др., омесена с вода. Пухкаво тесто. 2. Гъста смес, каша от други вещества, забъркана с ма...
тестувам - тестуваш, несв.; кого. Подлагам на тест. // същ. тестуване, ср.
тестяв - тестява, тестяво, мн. тестяви, прил. Разг. 1. Който е като тесто по форма и вид; тестен. 2. Който не е доопечен и част от него сто...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: