Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
такива - — вж. такъв.
такова - — вж. такъв.
таковам - таковаш, несв.Разг. Употребява се вместо кой да е глагол за запълване на пауза, при недосещане или за евфемистично назоваване на н...
такса - мн. такси, ж. 1. Определена сума, която се заплаща на учреждение срещу услуга, при издаване на документ и др. Такса за правоучасти...
такси - мн. таксита, ср. Кола, която осъществява превоз срещу заплащане. Спирам такси. Вземам такси.
таксиметър - мн. таксиметри, (два) таксиметъра, м. Уред в такси за измерване на изминатия път и за посочване на сумата, която трябва да се запл...
таксувам - таксуваш, несв. 1. Какво/кого. Събирам, вземам такса. Вие таксуван ли сте? 2. Прен. Какво. Окачествявам, смятам. Той таксува всяк...
такт - тактът, такта, мн. тактове, (два) такта, м. 1. Ритмична група звукове, която равномерно се редува с друга (обикн. в мелодия). Свир...
тактик - мн. тактици, м. Човек, който умее да изгради добра тактика в определена ситуация.
тактика - само ед. Съвкупност от средства, начини на действие, насочени към постигането на определена цел; линия на поведение. Военна тактик...
тактичен - тактична, тактично, мн. тактични, прил. 1. Който проявява такт2. Тактичен човек. 2. Който е проява на такт,. Тактични думи. // нар...
тактувам - тактуваш, несв. Чрез равномерни движения отмервам такта, ритъма при изпълнение на музикално произведение, при танц и др. // същ. т...
такъв - такава, такова, мн. такива, показ. мест. 1. За тъждество на качествен признак на един предмет в сравнение с вече посочен признак н...
такъм - мн. такъми, (два) такъма, м. Разг. Съвкупност от принадлежности с общо предназначение; комплект. Вземам си такъмите и оттам на риб...
талаз - мн. талази, м. Разг. Обикн. мн. Вълна. Морето се движи на талази. Войските идват на талази.
талант - мн. таланти, (два) таланта, м. 1. Обикн. ед. Творческа надареност, уникална способност в някоя област; наклонност, заложба, дарба,...
талантлив - талантлива, талантливо, мн. талантливи, прил. 1. Който има талант за някоя дейност; способен, надарен, даровит. Талантлив писател....
таласъм - мн. таласъми, (два) таласъма, м. 1. В традиционните суеверни представи — зъл нощен дух, който приема различна, обикн. чудовищна фо...
талаш - само ед. Отпадъци при рендосване на дърво. Събирам талаш.
талашит - само ед. Отпадъчен материал при дървообработването, както и получената от него чрез пресоване и слепване плоскост, която се използ...
талига - мн. талиги, ж. Разг. Дървена конска кола; каруца. // прил. талигов, талигова, талигово, мн. талигови.
талигар - талигарят, талигаря, мн. талигари, м. Разг. Човек, който кара талига; каруцар. // прил. талигарски, талигарска, талигарско, мн. та...
талисман - мн. талисмани, (два) талисмана, м. Малка вещ, която се носи за късмет; амулет, муска. Имам талисман.
талия - мн. талии, ж. Най-тънката част на човешкия торс около кръста, както и прилепващата към нея част от дреха. Малка талия.
талк - талкът, талка, само ед., м. Мек и мазен силикатов минерал, чийто прах се използва за пудра (особено в спортни състезания). Пакетче...
талон - мн. талони, (два) талона, м. 1. Част от квитанция, която остава към кочана. 2. Документ, който дава право за участие в нещо - в иг...
там - нареч. 1. На място, за което се говори. Там, където ще отидеш, всичко е различно. Отивай в града, там ти е мястото. Влязъл в затво...
таман - нареч. Разг. Тъкмо. Таман да отвори и се спря.
тамбура - мн. тамбури, ж. Подобен на мандолината народен струнен инструмент с издут от едната страна корпус, с дълъг гриф, като свиренето ст...
тамбурашки - тамбурашка, тамбурашко, мн. тамбурашки, прил. • Тамбурашки оркестър. Оркестър от музиканти, които свирят на тамбура.
тамошен - тамошна, тамошно, мн. тамошни, прил. Който е свързан с място, за което се говори, или с място, различно от това, на което се намир...
тампон - мн. тампони, (два) тампона, м. 1. Топче стерилизиран памук, лигнин, марля и др., което се използва за попиване или спиране на кръв...
тампонирам - тампонираш, несв. и св.; какво. Поставям тампон. Тампонирам рана.
тамън - нареч. Разг. Таман.
тамян - само ед. Благовонна дървесна смола, използвана за прекадяване, в парфюмерията и др. Слагам тамян в кадилницата. // прил. тамянен, ...
тананикам - тананикаш, несв. Пея си тихичко, без да се чуват думи. Вървя по улицата и тананикам. // същ. тананикане, ср.
тангента - мн. тангенти, ж. Спец. Права линия, която се опира в една точка до окръжност или до сфера; допирателна. Чертая тангента.
танго - мн. танга, ср. Вид танц по двойки с бавен чувствен ритъм и плъзгащи се стъпки, както и музиката към този танц. Свиря танго. Танцув...
тандем - мн. тандеми, (два) тандема, м. 1. Вид колело за двама с две седалки и два чифта педали. 2. Разг. Обикн. в спортни игри — единно ця...
танец - мн. танци, (два) танеца, м. Остар. 1. Танц. 2. Хоро.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: