Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
тунел - мн. тунели, (два) тунела, м. Подземен коридор, по който минава път, жп линия и други съоръжения. // прил. тунелен, тунелна, тунелн...
тунеядец - мн. тунеядци, м. Остар. Човек, който живее от чужд труд; безделник. // прил. тунеядски, тунеядска, тунеядско, мн. тунеядски.
тунеядка - мн. тунеядки, ж. Жена тунеядец.
туника - мн. туники, ж. 1. Истор. В древния Рим — дълга риза с къси ръкави, която се е носила под тогата. 2. Вид танцов костюм. 3. Дълга бл...
туп - междум. За наподобяване на звук при падане или при ритмично удряне. Сърцето му биеше: туп, туп, туп. Туп - една зряла круша падна ...
тупалка - мн. тупалки, ж. Специална разширена в единия край пръчка за почистване на текстилни изделия чрез удряне.
тупам - тупаш, несв. 1. Какво. Удрям, за да отстраня праха. Тупам всички одеяла. 2. Какво. Удрям по музикален инструмент от опъната кожа; ...
тупаница - мн. тупаници, ж. Разг. Бой, тупане.
тупвам - тупваш, несв. и тупна, св. Тупам поединично или еднократно.
тупирам - тупираш, несв. Топирам.
тупна - тупнеш, мин. св. тупнах, мин. прич. тупнал, св. — вж. тупвам.
туптя - туптиш, мин. св. туптях, мин. прич. туптял, несв. За кръвоносен съд, сърце — пулсирам, бия.
тупур-тупур - междум. За наподобяване на звука, произвеждан при ходене и бягане.
тупурдия - мн. тупурдии, ж. Разг. Шум, тропот, глъчка.
тур - турът, тура, мн. турове, (два) тура, м. Див бик с големи рога, живял до ХVII в. в европейските гори.
тура - само ед. 1. Султански монограм върху пари и документи. 2. Страна на монета с герб или друг символ. Ези и тура.
турбина - мн. турбини, ж. Двигател, в който вал се върти под действието на вода, въздух, пара и др. Газова турбина. // прил. турбинен, турби...
турбогенератор - мн. турбогенератори, (два) турбогенератора, м. Електрически генератор и парна турбина, която го привежда в действие.
турбореактивен - турбореактивна, турбореактивно, мн. турбореактивни, прил. В който се съчетава силата на реактивното движение с работата на газоват...
туризъм - само ед. 1. Вид групов спорт, свързан с пътуване сред природата, обикновено пеш. 2. Пътешествие до други населени места или държав...
турингклуб - мн. турингклубове, (два) турингклуба, м. Туристически клуб за автомобилисти.
турист - мн. туристи, м. Човек, който се занимава с туризъм. // прил. туристически, туристическа, туристическо, мн. туристически. Туристиче...
турло - мн. турла, ср. Разг. Облак дим, прах и др. Конете препускаха, а след тях се носеха гъсти турла прах.
турме - мн. турмета, ср. Диал. Малкото на бивол до една година.
турне - мн. турнета, ср. Пътуване, обиколка (обикн. на група артисти или певци за даване на представления). Съставът заминава на турне в ч...
турнир - мн. турнири, (два) турнира, м. 1. Истор. В средновековието — рицарско състезание. 2. Спортно състезание, при което всеки участник ...
турта - мн. турти, ж. Диал. Кръгъл плосък домашен хляб; погача.
турча - турчиш, мин. св. турчих, мин. прич. турчил, несв.; кого. Насилствено налагам мохамеданска религия (по време на турското робство); ...
туршия - мн. туршии, ж. Зеленчуци, запазени в саламура и оцет. // същ. умал. туршийка, мн. туршийки, ж.
туря - туриш, мин. св. турих, мин. прич. турил, св. — вж. турям.
турям - туряш, несв. и туря, св. Разг. Слагам, поставям.
тутакси - нареч. Разг. Веднага, в същия миг. Тутакси отговорих на въпроса му.
тутам се - туташ се, несв. Разг. Действам бавно, несръчно; пипкам се.
туткав - туткава, туткаво, мн. туткави, прил. Разг. Който се тута; пипкав, бавен, несръчен. // нареч. туткаво. // същ. туткавост, туткавост...
туткал - само ед. Лепило, получено при варене на кости, рога, кожени отпадъци и др. // прил. туткален, туткалена, туткалено, мн. туткалени.
туткаля - туткалиш, мин. св. туткалих, мин. прич. туткалил, несв.; какво. Покривам, мажа с туткал.
туткам се - туткаш се, несв. Разг. Тутам се.
тутманик - мн. тутманици, (два) тутманика, м. 1. Тестено изделие — хляб, опечен с плънка от яйца, сирене и масло. 2. Прен. Разг. Пренебр. Нед...
туфа - мн. туфи, ж. Множество стъбла, поникнали в близост или от едно коренище. По поляната бяха пръснати туфи с цъфнала лайка. От туфата...
тухла - мн. тухли, ж. Правоъгълен блок от изпечена глина, който се използва в строителството. // прил. тухлен, тухлена, тухлено, мн. тухле...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: