Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
теля се - телиш се, мин. св. телих се, мин. прич. телил се, несв. 1. За крава, биволица — добивам теле. 2. За теле — раждам се.
теляк - мн. теляци, м. Работник в обществена баня, който се занимава с измиване и изтъркване телата на посетителите.
телякиня - мн. телякини, ж. Телячка.
телячка - мн. телячки, ж. Жена теляк.
тема - мн. теми, ж. 1. Проблем или съвкупност от проблеми, върху които се разсъждава в художествено произведение, научно съчинение, в раз...
темане - мн. теманета, ср. Мохамедански поклон за поздрав с доближаване на дясната ръка до челото до устата и до сърцето.
тематика - само ед. Съвкупност от теми, характерни за творчеството на един писател, за едно направление или за определен период; проблематика...
тембър - само ед. Характерна особеност, по която се различават еднакви по височина звукове. Нисък тембър.
теме - мн. темета, ср. Горната и задната част на човешка глава. Голо теме. Удар по темето. // прил. теменен, теменна, теменно, мн. теменн...
темел - мн. темели, (два) темела, м. 1. Разг. Основа на сграда. Полагам темел. 2. Прен. Остар. Основа, база.
теменуга - мн. теменуги, ж. 1. Пролетно горско цвете с ароматни виолетови или бели цветче-та. 2. Градинско цвете с по-едри цветове с подобна ...
теменужен - теменужена и теменужна, теменужено и теменужно, мн. теменужени и теменужни, прил. 1. Който е с аромат на теменуга. Теменужен арома...
темерут - мн. темерути, м. Разг. Човек с необщителен, егоистичен, опърничав нрав; мълчаливец. // прил. темерутски, темерутска, темерутско, м...
темерутин - мн. темерути, м. Темерут.
темерутка - мн. темерутки, ж. Жена темерут.
темп - темпът, темпа, мн. темпове, (два) темпа, м. 1. Спец. В музиката — темпо. 2. Скорост в извършването на някоя дейност. Бавни темпове...
темперамент - само ед. 1. Съвкупност от психическите свойства на човека, които характеризират степента на неговата възбудимост и се проявяват в ...
темпераментен - темпераментна, темпераментно, мн. темпераментни, прил. 1. Който проявява жизненост, енергичност. Темпераментен човек. 2. Който е п...
температура - мн. температури, ж. 1. Величина, която характеризира степента на нагряване или на топлинно излъчване. Желязото се топи при висока ...
темпо - само ед. 1. Скорост при изпълнението на музикално произведение или на танц. Бързо темпо. 2. Темп. // прил. темпов, темпова, темпов...
тен - тенът, тена, само ед., м. 1. Цвят на кожата. Светъл тен. 2. Слънчев загар. Придобивам тен.
тенденциозен - тенденциозна, тенденциозно, мн. тенденциозни, прил. Който съдържа, проявява тенденция или е направен с тенденция (в 3 знач.); прис...
тенденция - мн. тенденции, ж. 1. Насока в развитието на нещо; склонност, стремление, тежнение. Тенденция към обедняване на населението. 2. Вну...
тенджера - мн. тенджери, ж. Дълбок, покрит съд за готвене с две дръжки отстрани. Тенджера под налягане.
тенеке - мн. тенекета, ср. Разг. Тенекия. // прил. тенекен, тенекена, тенекено, мн. тенекени.
тенекеджийница - мн. тенекеджийници, ж. Работилница на тенекеджия.
тенекеджия - мн. тенекеджии, м. Занаятчия, който изработва изделия от тенекия. // прил. тенекеджийски, тенекеджийска, тенекеджийско, мн. тенеке...
тенекийка - мн. тенекийки, ж. 1. Малка тенекия. 2. Метална или лъскава евтина дреболия, обикн. за украшение. Кича се с тенекийки.
тенекия - мн. тенекии, ж. 1. Тънък метален лист тънка ламарина. Правя заслон от тенекия. 2. Висок четвъртит съд, направен от такъв лист. Тен...
тензух - само ед. Леко платно от преплетени нарядко бели памучни нишки. Слагам тензух на прозореца. // прил. тензухен, тензухена, тензухено...
тенис - само ед. Вид спорт, при който двама състезатели или две двойки състезатели си подават топчица през мрежа с помощта на ракета по сп...
тенисист - мн. тенисисти, м. Състезател по тенис.
тенисистка - мн. тенисистки, ж. Жена тенисист.
тениска - мн. тениски, ж. Обикновена памучна лятна блуза с къси ръкави.
тениски - само мн. Вид спортни обувки, подобни на маратонки.
тенискорт - мн. тенискортове, (два) тенискорта, м. Специално игрище за тенис.
тения - мн. тении, ж. 1. Болестотворен плосък червей, който живее в червата на човека и на гръбначните животни като паразит. Котешка тения...
тенор - мн. тенори, (два) тенора, м. 1. Спец. Висок мъжки певчески глас. 2. Певец с такъв глас. Концерт на тримата тенори. // прил. теноро...
тента - мн. тенти, ж. Платнен или пластмасов навес пред заведение за предпазване от слънце, дъжд и др. Пъстра тента.
теокрация - само ед. 1. Политическо господство на духовенството в държавното управление. 2. Държава с такова управление (Ватикана). // прил. т...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: