Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
товарен - товарна, товарно, мн. товарни, прил. Който е предназначен за пренасяне на товари (не на хора). Товарен влак. Товарен кораб. Товарн...
товарителница - мн. товарителници, ж. Документ с опис на натоварените стоки, придружаващ пренасянето им.
товаря - товариш, мин. св. товарих и товарих, мин. прич. товарил и товарил, несв. 1. Какво/кого. Слагам товар на превозно средство или на т...
тога - мн. тоги. ж. 1. Истор. Дълга мъжка дреха без ръкави, носена от пълноправните граждани на древния Рим. 2. Дълга горна дреха, облича...
тогава - показ. нареч. 1. В момента, за който се говори, не сега. Показах му писмата и едва тогава той ми повярва. Какво да ти говоря за ми...
тогавашен - тогавашна, тогавашно, мн. тогавашни, прил. Който е съществувал тогава. Проф. Иванов, тогавашен асистент, произнесъл слово. Тогаваш...
тогаз - нареч. Разг. Тогава.
тоест - нареч. 1. Въвежда пояснение след объркване или промяна на намерението, изказано с думи. До гарата има два километра, тоест повече ...
тоз - — вж. този.
този - или съкр. тоз и тоя, тази или съкр. таз и тая, това и разг. туй, мн. тези или съкр. тез и тия, показ. мест. 1. Като прил. При посо...
той - вин. него, крат. го, дат. остар. нему, крат. му, лично мест. 1. За заместване на лице или предмет от мъжки род, за които се говори...
ток - токът, тока, само ед., м. 1. Насочено движение на електрически заряди в проводник; електрически ток. Включвам тока. Токът спря. Ня...
тока - мн. токи, ж. 1. Малка метална/пластмасова рамка с езиче, която служи за закопчаване на колан, чанта, обувки. 2. Разг. Приспособлен...
токата - мн. токати. ж. Спец. Вид музикално произведение за пиано.
токмак - мн. токмаци, (два) токмака, м. Разг. 1. Чукало за хаванче, за тъпан и др. 2. Всяко тежко удебеление в края на нещо дълго. Дървото ...
токсикология - само ед. Спец. Наука за действието на отровите върху организма, за предпазване и лечение от тях.
токсини - токсин, м. Отровни вещества, образувани от микроорганизми или от някои животни и растения.
токсичен - токсична, токсично, мн. токсични. прил. Който е свързан с действието на токсини.
току - нареч. Разг. 1. Почти в същия момент; тъкмо. Току тръгнахме и заваля. Току бях влязъл и той дойде. 2. От време на време. Минат не ...
току-речи - нареч. Разг. Почти.
току-така - и току-тъй нареч. 1. Как да е, без нищо, за нищо, напразно. Никога не идват на гости току-така, без подарък. 2. Без причина, без о...
току-тъй - — вж. току-така.
току-що - нареч. Преди малко, ей сега, тъкмо. Току-що се върнах от работа и ти се обаждаш.
толеранс - само ед. Допустимо отклонение при мерене, за време и т. н. Предвиждам толеранс от два сантиметра. Давам ти толеранс от десет минут...
толерантен - толерантна, толерантно, мн. толерантни, прил. Който проявява търпимост към чуждото мнение; либерален, с голяма душа. // същ. толер...
толерирам - толерираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Понасям, търпя, допускам, позволявам. Толерирам нечестни постъпки. 2. Покровителствам.
толкова - показ. мест. 1. За еднаквост в количеството или степента на предмети и признаци. Стигат ли ти толкова пари? Бях толкова разтревоже...
толкоз - показ. мест. Разг. Толкова.
толстоизъм - само ед. Спец. Религиозно-нравствено учение, което проповядва непротивене на злото, нравствено усъвършенстване.
толстоист - мн. толстоисти, м. Последовател на толстоизма.
том - томът, тома, мн. томове, (два) тома, м. 1. Отделна книга от съчинение, издадено в няколко книги. История в три тома. Първи том на ...
томахавка - мн. томахавки, ж. Истор. Метателно оръжие у северноамериканските индианци.
томбола - мн. томболи, ж. Предметна лотария, която се разиграва пред участниците, обикн. като част от увеселение.
томителен - томителна, томително, мн. томителни, прил. Който измъчва, изнурява. Томителен зной. Томителна жажда.
тон - тонът, тона, мн. тонове, (два) тона, м. Мярка за тежина, равна на 1 000 кг.
тонаж - само ед. 1. Вместимост на товарно превозно средство, измерена в тонове. 2. Водоизместимост на плавателен съд, измерена в тонове.
тоналност - тоналността, само ед., ж. 1. В музиката — гама, върху която е построено едно музикално произведение. 2. В живописта — преобладаващ...
тонизирам - тонизираш, несв. и св.; кого/какво. Засилвам тонуса (във 2 знач.), увеличавам активността.
тонизиращ - тонизираща, тонизиращо, мн. тонизиращи, прил. Който тонизира. Тонизираща напитка.
тоник - мн. тоници, (два) тоника, м. 1. Само ед. Възгорчива безалкохолна напитка с хинин за освежаване. 2. Порция от тази напитка. 3. Всяк...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: