Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
тектоника - само ед. 1. Строеж, устройство. 2. Спец. В геологията — строеж на земната кора и промени в него. // прил. тектоничен, тектонична, ...
текучество - само ед. Постоянна промяна в персонала на учреждение, служба, предприятие и др. Има голямо текучество.
текущ - текуща, текущо, мн. текущи, прил. 1. Остар. Течащ. Текуща вода. 2. Прен. Остар. Който тече, преминава; течащ. През текущата година...
тел - телът, тела, мн. телове, (два) тела, м. и тел, телта, само ед., ж. 1. Само ед. Тънка метална нишка. Връзвам с тел. 2. Само м. Парч...
теле - мн. телета и телци, ср. 1. Малкото на крава. Кафяво теле. 2. Прен. Разг. Грубо. Глупав човек. // същ. умал. теленце, мн. теленца, ...
теле- - Първа съставна част на сложни думи със значение. 1. Който се осъществява от разстояние, напр. телефотография, телебинокъл, телеком...
телевизия - мн. телевизии, ж. Обикн. ед. Система за предаване и приемане на образи от разстояние чрез електрически сигнали. Българска национал...
телевизор - мн. телевизори, (два) телевизора, м. Апарат за приемане на излъчваните телевизионни сигнали и непосредствено възпроизвеждане на об...
телеграма - мн. телеграми, ж. Бързо съобщение, предадено по телеграф, и бланката, на която се пише. Получавам телеграма. // прил. теле-грамен,...
телеграф - мн. телеграфи, (два) телеграфа, м. 1. Устройство за бързо предаване и приемане на съобщения от разстояние чрез електрически сигнал...
телеграфирам - телеграфираш, несв. и св. Изпращам телеграма. Трябва да телеграфирам вкъщи. // същ. телеграфиране, ср.
телеграфист - мн. телеграфисти, м. Човек, който работи на телеграф.
телеграфистка - мн. телеграфистки, ж. Жена телеграфист.
телеграфичен - телеграфична, телеграфично, мн. телеграфични, прил. Който става, който се съобщава чрез телеграф. Телеграфичен запис. //нареч. тел...
телеграфически - телеграфическа, телеграфическо, мн. телеграфически, прил. Телеграфичен. // нареч. телеграфически.
телекинеза - само ед. Преместване на предмети от разстояние. Владея телекинеза.
телекс - мн. телекси, (два) телекса, м. 1. Само ед. Система от телетипни машини, по която се получават и се изпращат съобщения. 2. Машина о...
телен - телена, телено, мн. телени, прил. Който е от тел. Телена ограда.
телепатия - само ед. Способност да се приемат и предават мисли на разстояние. Говорим по телепатия. // прил. телепатичен, телепатична, телепат...
телесен - телесна, телесно, мн. телесни, прил. Който се отнася до тялото на човек или животно, физически. Телесна температура.
телескоп - мн. телескопи, (два) телескопа, м. Оптично приспособление за наблюдение на небесни тела на големи разстояния. Голям телескоп. /I п...
телетип - мн. телетипи, (два) телетипа, м. Телеграфен апарат, който изписва буквите на съобщението върху дълга книжна лента. // прил. телети...
телетипист - мн. телетиписти, м. Човек, който работи на телетип.
телетипистка - мн. телетипистки, ж. Жена телетипист.
телефакс - мн. телефаксове, (два) телефакса, м. 1. Апарат за предаване и приемане на писмени съобщения и снимки на разстояние през телефоннат...
телефон - мн. телефони, (два) телефона, м. 1. Само ед. Система за предаване и приемане на говор на далечно разстояние чрез електрически сигн...
телефонизирам - телефонизираш, несв. и св.; какво. Изграждам телефонна мрежа. Телефонизирахме селото. // същ. телефонизиране, ср.
телефонирам - телефонираш, несв. и св.; на кого. Изпращам съобщение по телефона; обаждам се по телефона. Телефонирай ми вкъщи. // същ. телефонир...
телефонист - мн. телефонисти, м. Служител в телефонна станция, който осъществява връзката между телефонните абонати.
телефонистка - мн. телефонистки, ж. Жена телефонист.
телец - мн. телци, (два) телеца, м. 1. Остар. Теле. 2. Само ед. Зодиакално съзвездие (месец април — май). • Златен телец. Злато, богатство...
телица - мн. телици, ж. Разг. Млада крава, която още не се е телила.
телом - нареч. Остар. Що се отнася до тялото; физически. Телом съм здрав. • Телом и духом. Изцяло, напълно.
телопазител - телопазителят, телопазителя, мн. телопазители, м. Остар. Телохранител.
телосложение - мн. телосложения, ср. Строеж, конструкция на тялото, свързана с определени пропорции. Мъжко телосложение.
телохранител - телохранителят, телохранителя, мн. телохранители, м. Човек, който пази, защитава друг човек, обикн. високопоставен, срещу заплащан...
телфер - мн. телфери, (два) телфера, м. Вид подемна транспортна машина, която се движи по високо окачен еднорелсов път.
телчар - телчарят, телчаря, мн. телчари, м. Човек, който отглежда телета.
телчарка - мн. телчарки, ж. Жена телчар.
телчарник - мн. телчарници, (два) телчарника, м. Помещение за телета.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: