Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
тръс - тръсът, тръса, само ед., м. Умеренобърз конски ход. Конят премина от тръс в галоп.
тръсвам - тръсваш, несв. и тръсна, св.; какво. 1. Тръскам еднократно или поединично. Ядосано тръсна глава. 2. Оставям рязко, давам грубо. Тр...
тръскам - тръскаш, несв. 1. Движа рязко, отсечено. Тръскам дървото, за да паднат зрелите плодове. 2. Изтърсвам нещо, за да го почистя. Тръск...
тръсна - тръснеш, мин. св. тръснах, мин. прич. тръснал, св. — вж. тръсвам.
тръст - тръстта, само ед., ж. Разг. Тръстика. // прил. тръстен, тръстена, тръстено, мн. тръстени.
тръстика - мн. тръстики, ж. 1. Блатно растение с високо кухо стъбло. 2. Папур. // прил. тръстиков, тръстикова, тръстиково, мн. тръстикови. • ...
трътка - мн. трътки, ж. Задната месеста част от тяло на птица, върху която са перата на опашката и.
трътлест - трътлеста, трътлесто, мн. трътлести, прил. Разг. Нисък и дебел, набит човек.
тръшвам - тръшваш, несв. и тръшна, св. Тръшкам еднократно или поединично.
тръшкам - тръшкаш, несв. 1. Какво/кого. Хвърлям, повалям със сила. Тръшкам противника си на земята. 2. Какво. Затварям със сила, с удар. Тръ...
тръшна - тръшнеш, мин. св. тръшнах, мин. прич. тръшнал, св. — вж. тръшвам.
трюфел - мн. трюфели, (два) трюфела, м. 1. Ядлива гъба без гугла и стъбло, която расте под земята. Трюфелите се откриват от специално обуче...
трябва - безл. 1. Нужно е, необходимо е, изисква се. За да пееш в хор, трябва да имаш хубав глас. 2. Възможно е, може би, по всяка вероятно...
трябвам - трябваш, несв.; на кого. Необходим съм, нужен съм. Трябват ми пари. Трябват ми помощници. Трябвам ли ти за нещо? • Ела, че ми тряб...
тряскам - тряскаш, несв. 1. Произвеждам трясък. 2. Какво. Удрям силно, при което се произвежда трясък.
трясък - мн. трясъци, (два) трясъка, м. Силен и рязък шум, произвеждан при удар, взрив, падане, чупене и др. В трясъка на двигателите се до...
ту - съюз • Ту-ту. За свързване на редуващи се еднородни части в простото изречение или на прости изречения в едно сложно. Ходи ту при ...
ту-ту - междум. 1. За наподобяване на издаван от влак звук при свирене. 2. В детска игра — означава криеница.
туба - мн. туби, ж. 1. Малък цилиндричен съд, метален или пластмасов, за съхраняване на кре-мообразни вещества. 2. Плосък метален или пла...
туберколоза - само ед. Заразна болест, която се предизвиква от бацил и засяга белите дробове, костите и други части на тялото. Костна туберкулоз...
туберколозен - туберкулозна, туберкулозно, мн. туберкулозни, прил. 1. Който е болен от туберкулоза. 2. Който се отнася до туберкулоза. Туберкулоз...
туз - тузът, туза, мн. тузове, (два) туза, м. 1. Карта за игра с един знак; ас. 2. Прен. Богат или високопоставен човек.
тузар - тузарят, тузаря, мн. тузари, м. Жарг. Туз (във 2 знач.). // прил. тузарски, тузарска, тузарско, мн. тузарски. Тузарско облекло.
туземен - туземна, туземно, мн. туземни, прил. Местен, коренен (за население на нецивилизовани земи).
туземец - мн. туземци, м. Туземен жител.
туземка - мн. туземки, ж. Жена туземец.
туист - само ед. Остар. Бърз танц с елементи на рокендрол и буги-буги.
туй - — вж. това и този.
туйто - междум. Разг. 1. За изразяване на изненада, учудване. 2. За изразяване на неодобрение. Туйто, остави ни да се оправяме сами в непо...
тук - показ. мест. 1. На това място; на мястото, където е говорещият. Аз живея тук, в този дом. 2. В този случай, при такива обстоятелст...
тука - показ. мест. Тук.
тукашен - тукашна, тукашно, мн. тукашни, прил. Разг. Който е свързан с мястото, където се намира говорещото лице. Тукашната земя е песъчлива...
туловище - мн. туловища, ср. Тяло на човек или животно без крайниците и главата. Туловището на слона наподобяваше малък хълм.
туля - тулиш, мин. св. тулих, мин. прич. тулил, несв.; какво/кого. Диал. Прикривам, засланям. — туля се. Разг. Прикривам себе си, засланя...
тумба - мн. тумби, ж. Разг. Обикн. пренебр. Голяма група хора; тълпа. Хората се връщаха от работа на тумби.
тумба-лумба - междум. 1. За наподобяване звук от удряне на барабан. 2. Като същ. Прен. Веселба, сватба.
тумбак - мн. тумбаци, (два) тумбака, м. Разг. Пренебр. Корем. • На гол тумбак (чифте) пищови. Разг. Употребява се за човек, който иска нещо...
тумор - мн. тумори, (два) тумора, м. Спец. Разрастване на тъкан без физиологично предназначение за организма.
тумтя - тумтиш, мин. св. тумтях, мин. прич. тумтял, несв. Издавам тъп, приглушен звук.
тундра - мн. тундри, ж. Обширна равнинна зона в субарктичния пояс със слаба, оскъдна растителност. // прил. тундров, тундрова, тундрово, мн...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: