Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sor - Намерени са 24 думи от търсенето
сорт - сортът, сорта, мн. сортове, (два) сорта, м. 1. Вид културно растение. Сорт ябълки. Десертни сортове грозде. 2. Вид, разред. Тези о...
ресор - мн. ресори, (два) ресора, м. Еластично приспособление в превозно средство, което смекчава удари, вибрации; пружина. // прил. ресор...
сорго - само ед. Род тревисти едногодишни или многогодишни растения за фураж или за технически нужди.
асорти - Който се отнася до подбрани по вид и качество еднородни предмети.
сортов - сортова, сортово, мн. сортови, прил. Който е от добър сорт; висококачествен. Сортови семена.
агресор - мн. агресори, (два) агресора.Държава, която осъществява агресия или провежда агресивна политика.
носорог - мн. носорози, (два) носорога, м. 1. Едър тревопасен бозайник с един или два рога върху предната част на главата. 2. Голям бръмбар ...
спонсор - мн. спонсори, м. Лице или организация дарител; спомоществовател. Спонсор на телевизионна програма. Спонсор на научна конференция ....
абсорбер - (нем. Absorber по лат. absorbeo 'поглъщам')1. Хим. Абсорбент.2. Техн. Уред за поглъщане на химически или битови пари.
сортирам - сортираш, несв. и св.; какво. Разпределям, групирам, класифицирам по сортове. Сортирам гроздето по вид. Сортирам по цвят. // същ. ...
професор - мн. професори, м. 1. Най-високото научно-преподавателско звание в университет и лицето, което го притежава. 2. Прен. Разг. Човек с...
процесор - мн. процесори, (два) процесора, м. Спец. Устройство в изчислителна машина, което извършва основните изчислителни операции.
абсорбция - мн. абсорбции. В химията и физиката - процес на поглъщане, на всукване и усвояване.
абсорбент - (лат. absorbens, -entis 'поглъщащ')Хим. Мед. Вещество, имащо способността да поглъща газове, пари и др.
адсорбция - (лат. adsorptio по ad-sorbeo 'поглъщам')Хим. Поглъщане на пари от някакъв газ или на разтворени вещества от някаква течн...
акцесорен - (нлат. accessorius) Книж.1. Добавъчен, допълнителен.2. Второстепенен, случаен.
компресор - мн. компресори, (два) компресора, м. Машина, която сгъстява газове, за да се използва тяхното налягане. // прил. компресорен, комп...
абсорбирам - абсорбираш. За вещество - притежавам свойството да поглъщам всуквам, попивам.
асортимент - Налична съвкупност от разни видове и сортове на една и съща стока.
консорциум - мн. консорциуми, (два) консорциума, м. Спец. Договорно обединение на големи банки, търговски или промишлени предприятия.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: