Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
гъделичкам - гъделичкаш, несв.1. Кого. Предизвиквам гъдел (в 1 знач.).2. Прен. Какво/кого. Леко, приятно възбуждам; лаская. Гъделичкам самолюби...
гълъбарник - мн. гълъбарници, (два) гълъбарника, м.Малка постройка или помещение за отглеждане на домашни гълъби.
галванизъм - (фр. galvanisme)Физ. Име на електроявления в нервите и мускулите, изучавани от Л. Галвани.
галилейски - (по гр. собств. Galilaia 'Галилея')Който се отнася до областта Галилея в Палестина.
гарсонетка - (фр. garconnet)Лятна сламена шапка с плоско дъно.
гастеропод - (нлат. gasteropodum по гр. gaster 'корем' + pous, podos 'крак')Зоол. Коремоного мекотело животно.
гастроскоп - (по гастро- + rp. skoрео 'гледам')Мед. Уред за пряко наблюдение на стомаха отвътре.
геостатика - (по гео- + статика)Наука за равновесието на твърдите тела.
германизъм - (нем. Germanismus по лат. germanus 'германски' + -изъм) Език.1. Езиков обрат, типичен за немски език.2. Заемка от немски...
германофил - (лат. germanus 'германец' + -фил)Привърженик на германците и германската култура.// същ. германофилство.
германофоб - (лат. germanus 'германец' + -фоб)Лице, което мрази германците и тяхната култура.// същ. германофобство.
герминатор - (англ. germinator по лат. germino 'пониквам')Бот. Апарат за изпитване кълняемостта на семената, за ускоряване или регули...
грануларен - (нлат. granulans по лат. granulum 'зрънце')Зърнест.
гранулатор - (фр. granulateur по нлат. granulum 'зрънце' + -тор)Техн. Машина за раздробяване на руди и камъни.
гранулация - (нлат. granulatio но лат. granulum 'зрънце')1. Техн. Раздробяване на ситни зрънца.2. Сгъстяване в гранули.З. Астрон. Зър...
двигателен - двигателна, двигателно, мн. двигателни, прил. 1. Който привежда нещо в движение. Двигателни нерви. 2. Който спомага за развитието ...
декламирам - декламираш, несв. и св. Правя декламация (в 1 и 3 знач.).
демография - само ед. Наука, която изучава населението, неговия състав и развитието му, както и движенията в определена територия.
дипломация - само ед. 1. Дейността на правителството за осъществяване на външната политика на държавата. 2. Специалност във висше учебно заведе...
диригентка - мн. диригентки, ж. Жена диригент.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: