Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
апликатура - (ит. applicaiura по лат. applico 'плътно прилягам') Муз.1. Разположение и редуване на пръстите при свирене на музикален ...
аполитизъм - (фр. apolitisme по гр. apolitikos 'неполитичен' + -изъм)Полит. Неучастие или безразличие към политиката; аполитичност.//...
арабистика - (фр. arabistique)Наука за арабския език и култура.
арбитрален - (фр. arbitral от лат. arbitralis)Книж. Според личното мнение; самоволен, произволен.
арбитрарен - (лат. arbitrarius)Юр. Произволен.
ареография - (нем. Areographie по собств. гр. Ares 'Марс' + -графия)Астрон. Описание на планетата Марс.
арлекинада - (ит. arlecchinata)1. Литер. Театрална пиеса с главно действащо лице Арлекин.2. Прен. Смехотворство, шутовство.
архаизация - (клат. archaisatio по гр. archaios 'стар')Худ. Подражаване на древните форми на изкуството.// Същ. архаизирам.
архаистика - (по гр. archaios 'стар')Художествено направление, което следва ранните форми от развитието на изкуството.// Прил. архаис...
асеизмичен - (по а- + гр. seismos 'земетресение')Геогр. Който не се намира в сеизмична област.
асексуален - (по а- + лат. sexualis 'полов')1. Безполов.2. Който няма полово влечение.// Същ. асексуалност.
асенизация - (клат. assenisatio)Спец. Създаване на здравословни условия.
атомизатор - (клат. atomisator)Техн. Уред за разпръскване течност на много ситни частици; пулверизатор.
афродизиак - (нлат. aphrodisiaca (remedia) по гр. aphrodisiakos 'любовен')Мед. Лекарствено средство за повишаване на половата възбуди...
бедствувам - бедствуваш, несв.Бедствам.
библиотека - мн. библиотeки, ж.1. Учреждение, където се събират, обработват и пазят книги и други видове печатни издания за обществено използва...
баданосвам - баданосваш.Разг. Варосвам с баданарка.// същ. баданосване.
бакенбарди - само мн.Необръсната мъжка брада от слепоочията надолу покрай ушите.
баламосвам - баламосваш.Разг. Правя на балама; заблуждавам, лъжа, подвеждам.- баламосвам се.Правя се на балама; държа се като балама.
балансирам - балансираш.1. Запазвам или поддържам равновесие при неустойчиво положение.2. Уравновесявам; привеждам в равновесие.// същ. баланси...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: