Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
пълноводен - пълноводна, пълноводно, мн. пълноводни, прил. За река, водоизточник — който има много вода.
пълноводие - само ед. Напълване на реките с много вода.
пълнолетен - пълнолетна, пълнолетно, мн. пълнолетни, прил. Който е достигнал пълнолетие.
пълнолетие - само ед. Възраст, след която човек става пълноправен гражданин на страната си, започва да носи отговорност пред закона.
пълнолуние - мн. пълнолуния, ср. Цикъл от въртенето на Луната, когато се вижда като пълен осветен кръг от Земята. Пролетно пълнолуние.
пълномощен - пълномощна, пълномощно, мн. пълномощни, прил. Който има пълномощия. Пълномощен министър.
пълномощие - мн. пълномощия, ср. 1. Право, предоставено на лице да извършва определена дейност от името на друг. 2. Обикн. мн. Права на длъжнос...
пълномощно - мн. пълномощни, ср. Документ, чрез който едно лице прави свой пълномощник друго лице да го представлява в определени случаи.
пълноценен - пълноценна, пълноценно, мн. пълноценни, прил. Който напълно съответства на изискванията, предявявани към него. Пълноценна работа. ...
първенство - мн. първенства, ср. 1. Само ед. Положение на първенец. 2. Състезание, на което се излъчва първенец в определена област на спорта; ...
първескиня - мн. първескини, ж. Жена или женско животно, които раждат за първи път.
първобитен - първобитна, първобитно, мн. първобитни, прил. 1. Който се отнася към най-старата епоха от развитието на човечеството. Първобитно о...
първожрица - мн. първожрици, ж. Първата по сан сред жриците.
първообраз - мн. първообрази, м. Първоначален образ, вид на нещо; оригинал.
първороден - първородна, първородно, мн. първородни, прил. Който е роден първи от децата в семейството.
пъстрокрил - пъстрокрила, пъстрокрило, мн. пъстрокрили, прил. Който е с пъстри криле. Пъстрокрила пеперуда.
пътнически - пътническа, пътническо, мн. пътнически, прил. Който е предназначен за пътници или за пътуване. Пътнически дрехи. • Пътнически влак...
радиовъзел - мн. радиовъзли, (два) радиовъзела, м. Апаратура за приемане и усилване на радиосигнал, както и мрежа за кабелно препредаване, коят...
разтъпквам - разтъпкваш, несв. и разтъпча, св.; какво/кого. Извеждам навън да се движи малко, за да не се схване. Разтъпквам коня. - разтъпквам...
радиовълна - мн. радиовълни, ж. Електромагнитна вълна, която служи за безжично предаване и приемане на сигнали на разстояние.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: