Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
уведомявам - уведомяваш, несв. и уведомя, св.; кого, за какво. Известявам, съобщавам, осведомявам, сигнализирам, осветлявам. Уведомявам учрежде...
увеличавам - увеличаваш, несв. и увелича, св.; какво/кого. Правя да стане по-голям по обем, по брой, по размери. Увеличавам числеността на арми...
уголемявам - уголемяваш, несв. и уголемя, св.; какво. Правя да стане по-голям; увеличавам. Уголемявам богатството си. Уголемявам старите си дре...
удебелявам - удебеляваш, несв. и удебеля, св.; какво. Правя да стане по-дебел (линия, черта и др.).
удостоявам - удостояваш, несв. и удостоя, св.; кого. 1. Награждавам за заслуги. Удостоявам със звание. 2. Зачитам, показвам внимание; смятам за...
узаконявам - узаконяваш, несв. и узаконя св.; какво. Придавам законност; легализирам; ратифицирам. Узаконявам имот. Узаконявам договор.
уйдурдисам - уйдурдисаш, св. — вж. уйдурдисвам.
ултрамарин - само ед. Боя със син цвят; минералът лазурит. // прил. ултрамаринов, ултрамаринова, ултрамариново, мн. ултрамаринови.
умозаключа - умозаключиш, мин. св. умозаключил, мин. прич. умозаключил, св. — вж. умо-заключавам.
умопомрача - умопомрачиш, мин. св. умопомрачих, мин. прич. умопомрачил, св. — вж. умопомрачавам.
унификация - само ед. Уеднаквяване. // прил. унификационен, унификационна, унификационно, мн. унификационни.
унифицирам - унифицираш, несв. и св.; какво. Привеждам в еднаквост, уеднаквявам. // същ. унифициране, ср.
унищожавам - унищожаваш, несв. и унищожа, св. 1. Какво/кого. Премахвам, разрушавам, съсипвам, убивам. Бомбите са унищожили много сгради. Бедств...
уподобявам - уподобяваш, несв. и уподобя, св.; какво. Оприличавам, приравнявам. — уподобявам се/уподобя се. Оприличавам се.
упоменавам - упоменаваш, несв. и упомена, св. Посочвам бегло, споменавам (в документ, доклад, изложение). //прил. упоменат, упомената, упоменат...
управление - мн. управления,с р. 1. Само ед. Управляване. Управлението на голямо предприятие изисква много сили. Управлението е сложен прогрес....
управлявам - управляваш, несв. 1. Какво. Командвам действието на машина, апарат; направлявам, командвам, експлоатирам. Управлявам самолет. Упра...
управляващ - управляваща, управляващо, мн. управляващи, прил. 1. Който управлява сега. Управляваща партия. Управляващ орган. 2. Като същ., мн. ...
упражнение - мн. упражнения, ср. Занимание за добиване или усъвършенстване на практически умения след теоретично разглеждане на материал. Упраж...
упражнявам - упражняваш, несв. и упражня, св. 1. Какво/кого. Тренирам, усилвам, развивам. Упражнявам паметта си. Упражнявам мускулите си. 2. Ка...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: