Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
астрономия - само ед. Наука за небесните тела и Вселената.// прил. астрономически.
асфалтирам - асфалтираш.Покривам с асфалт, полагам асфалт.
атрактивен - атрактивна, атрактивно, мн. атрактивни.Привлекателен, примамлив.
аутопсирам - аутопсираш.Правя аутопсия, подлагам на аутопсия.
ашладисвам - ашладисваш.1. Присаждам дърво, растение, лоза, за да облагородя.2. Остар. Ваксинирам.
абсолвирам - (нем. absolvieren по лат. absolve 'освобождавам, отвързвам')В католическата религия - опрощавам грехове.
абстракция - (лат. abstractio 'отделяне') Филос.1. Мислено отделяне на съществените признаци на предмет или явление чрез изоставяне н...
августинец - (по лат. собств. Аugustinus Aurelius)Монах от католическия орден на св. Августин.// Прил. августински.
авикултура - (по лат. avis 'птица' + cultura 'отглеждане')Науч. Птицевъдство.
автография - (по авто + -графия)1. Печ. Ръчно нанасяне на текст или фигури върху цинкова плоча за литографско отпечатване.2. Точно писмено възп...
автодидакт - (гр. autodidactos)Ост. Самоук, самообразован човек.
автократор - (гр. autokrator по авто- + kratos 'сила, власт')Автократ.
автоматика - (нем. Automatik по гр. automates 'самодвижещ се')1. Дял от техниката, който се занимава с автоматичните процеси в произв...
автоморфен - (по авто + гр. morphe 'форма')Минер. За кристал - който има собствена кристална форма.
автотрофия - (по авто-' + -трофия)Биол. Самоизхранване непосредствено от неорганичните вещества.// Прил. автотрофен.
агамогония - (по гр. agamos 'безбрачие' + gonos 'раждане')Биол. Безполово размножаване на низшите организми чрез делене или...
агорафобия - (лат. agoraphobia по гр. agora 'пазар, площад' + -фобия)Мед. Душевно разстройство, изразяващо се в страх пред открито ши...
адвентизъм - (англ. adventism по лат. adventus 'идване')Рел. Протестантско учение, което проповядва скорошното настъпване на Второто ...
адиективен - (лат. adjectivus)Грам. Който е свойствен на прилагателното.
аеромантия - (по аеро- + гр. manteia 'гадателство')Книж. Гадаене на бъдещето по промените ни времето, на атмосферните явления.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: