Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
паноптикум - само ед. Музей, в който са събрани восъчни фигури на известни хора или на други редки и ценни предмети.
пантеистка - мн. пантеистки, ж. Жена пантеист.
папагалски - папагалска, папагалско, мн. папагалски, прил. 1. Който се отнася до папагал. Папагалски пера. 2. Който не е свързан с разбиране. П...
парашутист - мн. парашутисти, м. 1. Човек, който извършва скокове с парашут. 2. Прен. Ирон. Назначен на работа, приет в учреждение с протекции ...
партизанин - мн. партизани, м. 1. Пренебр. Лице, което става член на определена партия по користни подбуди, а не по убеждения. 2. Участник в съ...
партизанка - мн. партизанки, ж. Жена партизанин.
партньорка - мн. партньорки, ж. Жена партньор.
парфюмерия - мн. парфюмерии, ж. 1. Производство на парфюми и други козметични средства. 2. Съвкупност от ароматни средства. 3. Място, където се...
парфюмирам - парфюмираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Мажа с парфюм, ароматизирам. 2. Прен. За съобщение, новина — изопачавам, украсявам.
парцелирам - парцелираш, несв. и св.; какво. Разделям на парцели.
патриаршия - мн. патриаршии, ж. 1. Независима църква, ръководена от патриарх. 2. Област, управлявана от патриарх. 3. Място, където живее и рабо...
патрулирам - патрулираш, несв. и св. Изпълнявам служба на патрул. Патрулираха около пристанището.
педагогика - само ед. Наука за методите на възпитание, образование и обучение.
пепси-кола - мн. пепси-коли, ж. Пепси.
перикардий - перикардият, перикардия, само ед., м. Спец. Външната обвивка на сърдечния мускул.
перикардит - само ед. Спец. Възпаление на перикардия.
персонален - персонална, персонално, мн. персонални, прил. 1. Който се отнася до персонал. 2. Личен. Персонално възнаграждение. Персонална пока...
перфокарта - мн. перфокарти, ж. Лист с перфорации върху него; перфорирана карта.
перфоратор - мн. перфоратори, (два) перфоратора, м. 1. Машина за пробиване на дупки в хартия, кинолента и др. 2. Машина за пробиване на дупки в...
перфорирам - перфорираш, несв. и св.; какво. Правя перфорация; продупчвам. Перфорирай и моя билет.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: