Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
вкоренявам - вкореняваш, несв. и вкореня, св.; какво.1. Правя да хване корен.2. Прен. Правя да проникне дълбоко; закрепвам, внедрявам. Не можах...
вкочанявам - вкочаняваш, несв. и вкочаня, св.; какво.Правя да стане твърд като кочан.— вкочанявам се/вкочаня се.Ставам твърд като кочан. Ръцете...
вкочанясам - вкочанясаш, св.— вж. вкочанясвам.
владетелка - мн. владетелки, ж.Жена владетел.
властвувам - властвуваш, несв.Властвам.
влачешката - нареч.Влачешком.
вледенявам - вледеняваш, несв. и вледеня.1. Правя да стане леден.2. Правя да стане леденостуден, да замръзне.3. Прен. Правя да се скове, да изт...
влюбвам се - влюбваш се, несв. и влюбя се, св. ; в кого/в какво.Обхваща ме, изпълва ме любовно чувство и/или чувство на силна привързаност. Влю...
внимателен - внимателна, внимателно, мн. внимателни, прил.1. Който умее да съсредоточава вниманието си или изразява съсредоточеност на внимание...
воловарник - мн. воловарници, (два) воловарника, м.Обор за волове.
впускам се - впускаш се, несв. и впусна се.1. Устремявам се с тичане, втурвам се, затичвам се. Кучето изведнъж се впусна към непознатия.2. Зала...
вразумявам - вразумяваш, несв. и вразумя, св.Убеждавам да се осъзнае, да стане разумен, да излезе от заблуждение.
вретенарка - мн. вретенарки, ж.Циганка вретенар или съпруга на вретенар.
връцкам се - връцкаш се, несв.Разг. Пренебр. Обикн. за жена — ходя насам-натам, въртя се предизвикателно, за да направя впечатление. Виж я как ...
всестранен - всестранна, всестранно, мн. всестранни, прил.Който се разпространява във всички страни и области на живота и знанието. Всестранни ...
вслушам се - вслушаш се, св.— вж. вслушвам се.
втвърдявам - втвърдяваш, несв. и втвърдя, св.; какво.Правя да стане твърд.— втвърдявам се/ втвърдя се.Ставам твърд.
втръсва ми - (ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. втръсне ми се, св.1. Омръзва ми, опротивя ми една и съща храна от продължителна упореба.2. Обхв...
втурвам се - втурваш се, несв. и втурна се.1. Устремявам се с бягане нанякъде. Всички се втурнаха напред.2. Влизам стремително нахълтвам, нахлу...
вулгаризъм - мн. вулгаризми, (два) вулгаризъма.Спец. В езикознанието — груба, вулгарна дума или израз, които не се допускат в официалните стил...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: