Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
прималявам - прималяваш, несв. и прималея, св. Губя сили, отпадам до припадък; примирам. • Прималява ми/прималее ми. От какво. Става ми лошо, ч...
примижавам - примижаваш, несв. и примижа, св. Мижа с недобре затворени очи. Примижавам от слънцето.
примирявам - примиряваш, несв. и примиря, св. 1. Кого/какво. Помагам да настъпи мир, спокойствие между две враждуващи страни; помирявам. 2. Как...
принизявам - принизяваш, несв. и принизя, св. 1. Остар. Навеждам ниско. 2. Прен. Кого/какво. Поставям по-ниска оценка или на по-ниско място, от...
приобщавам - приобщаваш, несв. и приобщя, св.; кого. Правя някого участник в нещо; включвам, присъединявам. — приобщавам се/приобщя се. Ставам ...
приподпиша - приподпишеш, мин. св. приподписах, мин. прич. приподписал, св. — вж. приподписвам.
приревавам - приреваваш, несв. и пререва, св. 1. Внезапно започвам да плача, да рева. 2. Моля се, като съпровождам молбата с рев.
присвоявам - рисвояваш, несв. и присвоя, св.; какво. Самоволно, незаконно вземам нещо за себе си, правя го своя собственост; обсебвам, крада. П...
пристанище - мн. пристанища, ср. 1. Място на брега, оборудвано и приспособено за спиране на плавателни съдове, и градът, в който се намира. 2. ...
пристануша - мн. пристануши, ж. Разг. Мома, която е пристанала.
пристройка - мн. пристройки, ж. Допълнително построено помещение или сграда към съществуваща.
притежавам - притежаваш, несв.; какво/кого. Имам във свое владение, като своя собственост. Притежавам пари. Притежавам жена.
притежание - само ед. Собственост.
притежател - притежателят, притежателя, мн. притежатели, м. Човек, който притежава нещо; собственик.
притека се - притечеш се, мин. св. притекох се, мин. прич. притекъл се, св. — вж. притичвам се.
притрябвам - притрябваш, несв. и св.; на кого. Внезапно ставам необходим. Не ми е притрябвал.
прихватлив - прихватлива, прихватливо, мн. прихватливи, прил. Разг. Който лесно прихваща; заразителен. // същ. прихватливост, прихватливостта, ...
прихлупвам - прихлупваш, несв. и прихлупя, св.; какво. 1. Захлупвам леко или отчасти. 2. Нахлупвам ниско.
причинявам - причиняваш, несв. и причиня, св.; какво. 1. Ставам причина за нещо; предизвиквам (във 2 знач.). 2. Нанасям, сторвам. Причинявам ще...
причува ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и причуе ми се, св.; безл. Струва ми се, че чувам нещо.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: