Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
навестявам - навестяваш, несв. и навестя, св.; кого/какво. Посещавам от време на време, ходя периодично, спохождам.
навременен - навременна, навременно, мн. навременни, прил. Който става, когато е необходимо, в нужния момент; актуален. Навременна помощ. // съ...
нагласявам - нагласяваш, несв. и наглася, св.; какво. 1. Разг. Правя нещо да стане готово. Нагласихме масата за обяд. 2. Разг. Нагиздям, накичв...
нагревател - нагревателят, нагревателя, мн. нагреватели, (два) нагревателя, м. Уред, който служи за нагряване на нещо. Електрически нагревател.
нагрубявам - нагрубяваш, несв. и нагрубя, св.; кого. Отнасям се грубо с някого; обиждам, оскърбявам. Той напразно нагруби приятеля си.
надбягване - мн. надбягвания, ср. Състезание по бързо бягане, езда или управление на автомобил, велосипед и др. Колоездачни надбягвания.
надвися се - надвисиш се, мин. св. надвисих се, мин. прич. надвисил се, св. — вж. надвисвам се.
надвишавам - надвишаваш, несв. и надвиша, св. Превъзхождам по брой, издигам се по-високо, надминавам. Жителите на града надвишават 10 000.
надделявам - надделяваш, несв. и надделея, св. Надвивам, побеждавам, превъзхождам. Надделях в състезанието.
надживявам - надживяваш, несв. и надживея, св.; кого. Живея повече, по-дълго от някого. Той надживя брат си. Творбите му го надживяха.
надзвезден - надзвездна, надзвездно, мн. надзвездни, прил. Който е разположен над звездите; обхващащ целия свят. Надзвездни светове.
надзиравам - надзираваш, несв.; какво/ кого. Наглеждам някого или нещо, за да го контролирам и проверявам. Надзиравам група затворници.
надзирател - надзирателят, надзирателя, мн. надзиратели, м. Лице, което надзирава някого или нещо. Тъмничен надзирател. // прил. надзирателски,...
надминавам - надминаваш, несв. и надмина, се.; кого/какво. 1. Изпреварвам някого или нещо, постигам по-добри резултати. Но пътя надмина две кол...
надничарка - мн. надничарки, ж. Жена надничар.
надпартиен - надпартийна, надпартийно, мн. надпартийни, прил. Който стои над партиите и не защитава партийни интереси.
надпреваря - надпревариш, мин. св. надпреварих, мин. прич. надпреварил, св. — вж. надпреварвам.
надрасквам - надраскваш, несв. и надраскам, св.; какво. 1. Покривам с драсканици нещо. Надраска цялата книга. 2. Набързо и нечетливо написвам н...
надраствам - надрастваш, несв. и надрасна, св. 1. Кого. Расна повече от някого, ставам по-голям на ръст от някого. Надраснах съучениците си. 2....
надсмея се - надсмееш се, мин. св. надсмях се, мин. прич. надсмял се, св. — вж. надсмивам се.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: