Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
изчисление - мн. изчисления, ср. Пресмятане с математически действия. Правя изчисление.
имплицитен - имплицитна, имплицитно, мн. имплицитни, прил. Който присъства, но не е явно изразен.
инвестиция - мн. инвестиции, ж. 1. Само ед. Инвестиране. 2. Средствата, които се инвестират. Правя инвестиции в петролодобива.
индиректен - индиректна, индиректно, мн. индиректни, прил. Непряк, косвен, околен. Индиректен начин.
инсектицид - мн. инсектициди, (два) инсектицида, м. Препарат за унищожаване на вредни насекоми.
интелигент - мн. интелигенти, м. Човек, който принадлежи към интелигенцията.
интензивен - интензивна, интензивно, мн. интензивни, прил. 1. Който е напрегнат, усилен. Интензивна подготовка. 2. В икономиката — който има ви...
интензитет - само ед. Степен на концентрация, разпространение или действие на светлина, звук и др. за единица време върху единица повърхност; с...
интересчия - мн. интересчии, м. Разг. Човек, който във всичко преследва само личните си интереси.
инцидентен - инцидентна, инцидентно, мн. инцидентни, прил. Който е случаен, несистемен, рядък. Инцидентен случай. Пътувам с автобус в инцидентн...
керемидчия - мн. керемидчии, м. Разг. Мъж, който прави керемиди.
критически - критическа, критическо, мн. критически, прил. 1. Който съдържа критика. Критически изследвания. Критически статии. Критически мате...
метрически - метрическа, метрическо, мн. метрически, прил. Който се отнася до метър или до метрика, 2. • Метрическа система. Десетична мерна си...
небетшекер - само ед. Вид захар на едри кристали.
недеятелен - недеятелна, недеятелно, мн. недея-телни, прил. Който не е деятелен; бездействен. // същ. недеятелност, недеятелността, ж.
неизвестен - неизвестна, неизвестно, мн. неизвестни, прил. 1. За който няма сведения; непознат, неизучен. Открит е неизвестен вид растение. 2. ...
неизменяем - неизменяема, неизменяемо, мн. неизменяеми, прил. Който не се изменя, не се проявява в други варианти; постоянен. Неизменяеми части...
неприемлив - неприемлива, неприемливо, мн. неприемливи, прил. Който не може да се приеме. Неприемливо твърдение. // същ. неприемливост, неприем...
неприличен - неприлична, неприлично, мн. неприлични, прил. Който нарушава правилата за приличие; неблагопристоен. Неприлично поведение. // същ....
неприличие - мн. неприличия, ср. Проява на неприличен; неприлична постъпка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: