Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
пропусклив - пропусклива, пропускливо, мн. пропускливи, прил. Който пропуска (в 1 знач.).
просветлея - просветлееш, мин. св. просветлях, мин. прич. просветлял, св. — вж. просветлявам.
прострелям - простреляш, св. — вж. прострелвам.
протежение - само ед. Разстояние от единия до другия край по дължината на нещо. По протежението на реката.
противовес - само ед. Нещо, което противостои и уравновесява друго нещо. • В противовес на. За разлика от нещо, противно на нещо.
противя се - противиш се, мин. св. противих се, мин. прич. противил се, несв. 1. Не се съгласявам. Противих се дълго на това решение. 2. Съпрот...
протойерей - протойереят, протойерея, мн. протойереи, м. Титла на старши свещеник.
проявление - мн. проявления, ср. Проявяване.
проясня се - проясниш се, мин. св. проясних се, мин. прич. прояснил се, св. — вж. прояснявам се.
психология - само ед. Спец. 1. Наука, която изучава закономерностите на психическата дейност, както и учебен предмет по тази наука. 2. Съвкупно...
редколегия - мн. редколегии, ж. Редакционна колегия.
регентство - мн. регентства, ср. 1. Временен държавен орган в монархическа държава, който замества монарха при непълнолетие или при междуцарств...
реквизитор - мн. реквизитори, м. Човек, който се грижи за реквизита в театъра.
религиозен - религиозна, религиозно, мн. религиозни, прил. 1. Който се отнася до религия. Религиозна музика. 2. Вярващ, набожен. Религиозен чов...
реципрочен - реципрочна, реципрочно, мн. реципрочни, прил. Взаимен, съотносителен.
роднинство - само ед. Роднински връзки.
родословие - само ед. История на известните поколения на един род и взаимните им родови връзки; генеалогия. Родословието на Славей-ковци е добр...
родственик - мн. родственици, м. Роднина.
симфоничен - симфонична, симфонично, мн. симфонични, прил. 1. Който е със структура на симфония. Симфонична творба. 2. Който е предназначен за ...
своеволник - мн. своеволници, м. Своеволен човек.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: