Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
инициатива - мн. инициативи, ж. 1. Идея за някакво действие, ново начинание и осъществяването му. Давам инициатива. 2. Ръководене на някакво де...
инквизирам - инквизираш, несв. и св.; кого. Подлагам на инквизиция, измъчвам.
инсинуация - мн. инсинуации, ж. 1. Измисляне и разпространяване на клевети. Не може да живее без инсинуации. 2. Клевета, интрига. Последната и ...
инсинуирам - инсинуираш, несв. и св.; какво. Измислям и разпространявам клевети за някого.
инспирирам - инспирираш, несв. и св.; какво. 1. Подбуждам, подстрекавам. Инспирирам заговор. 2. За техническо устройство — всмуквам въздух или ...
инсталация - мн. инсталации, ж. 1. Спец. В техниката — система от уреди за извършване на определена работа или процес; съоръжение. Хладилна инс...
инсталирам - инсталираш, несв. и св.; какво. 1. В техниката — монтирам инсталация. 2. Разг. Поставям, монтирам. Инсталирахме мивка в килера. Ин...
инструктаж - мн. инструктажи, (два) инструктажа, м. Инструктиране. Инструктаж за провеждане на кампанията.
инсценирам - инсценираш, несв. и св.; какво. 1. Приспособявам литературно произведение за представяне на сцена. 2. Прен. Представям изкуствено,...
интеграция - само ед. 1. Обединяване в едно цяло на групи, колективи, страни поради обща работа или/и общи интереси. 2. В икономиката — сътрудн...
интернирам - интернираш, несв. и св.; кого. Като наказателна мярка заставям някого да напусне местожителството си и да се засели в посочено мяс...
интриганка - мн. интригантки, ж. Жена интригант.
интригувам - интригуваш, несв. и св. 1. Възбуждам любопитство, интерес. 2. Водя интрига в художествено произведение.
инфантилен - инфантилна, инфантилно, мн. инфантилни, прил. 1. В медицината — който е недоразвит, с детски признаци и поведение. 2. Прен. Който ...
инфектирам - инфектираш, несв. и св.; какво/кого. Причинявам инфекция. Инфектирам рана. — инфектирам се. За рана или орган на тялото — получава...
капсулирам - капсулираш, несв. и св.; какво. Поставям в капсула, обвивам в капсула. Капсулирам лекарства. - капсулирам се. Обвивам се в капсула...
кавалерист - мн. кавалеристи, м. Военнослужещ в кавалерия.
кавалерски - кавалерска, кавалерско, мн. кавалерски, прил. Който се отнася до кавалер. Кавалерско държание.
казуистика - само ед. 1. Спец. В правото — приложение на частни юридически случаи към общите статии на закона. 2. Прен. Ловкост, извратливост п...
калайдисам - калайдисаш, св. — вж. калайдисвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: