Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
дегустатор - мн. дегустатори, м. Спец. Специалист по дегустация.
дегустация - мн. дегустации, ж. Определяне качествата на хранителни продукти или напитки чрез опитване. В механата организират дегустация на ви...
дегустирам - дегустираш, несв. и св.; какво. Извършвам дегустация.
дезертирам - дезертираш, несв. и св. 1. Самоволно напускам военна служба. 2. Прен. Отказвам се от изпълнението на някакво задължение.
дезодорант - мн. дезодоранти, (два) дезодоранта, м. Козметично средство за обезмирисяване на тялото.
действувам - действуваш, несв. Действам.
декламатор - мн. декламатори, м. Лице, което декламира. // прил. декламаторски, декламаторска, декламаторско, мн. декламаторски.
декламация - мн. декламации, ж. 1. Четене или възпроизвеждане на стихове пред слушатели. 2. Само ед. Изкуството да се възпроизвеждат или четат ...
декларатор - мн. декларатори, м. Лице, което декларира нещо.
декларация - мн. декларации, ж. 1. Официално или тържествено изявление, обикновено с програмен характер. 2. Решително и твърдо изявление. 3. До...
декларирам - декларираш, несв. и св. Правя декларация.
декласирам - декласираш, несв. и св.; кого/какво. 1. Отделям от класата или съсловието. 2. Спец. В спорта — отстранявам от класиране поради нес...
деколтирам - деколтираш, несв. и св. Правя деколте (в 1 знач.).
делувиален - делувиална, делувиално, мн. делувиални, прил. Спец. Който се отнася до делувий. Делувиални почви.
демаскирам - демаскираш, несв. и св. 1. Снемам маскировката от нещо или някого. Демаскирам оръдие. 2. Разкривам истинския облик, същността на н...
демокрация - мн. демокрации, ж. 1. Само ед. Форма на обществено-политическа организация, която се основава на равни права на гражданите в управ...
демонтирам - демонтираш, несв. и св.; какво. Извършвам демонтаж.
дендрариум - мн. дендрариуми, (два) дендрариума, м. Ботаническа градина или част от ботаническа градина, в която се отглеждат дървесни видове с...
денонсирам - денонсираш, несв. и св.; какво. Спец. Обявявам за недействителен, прекратявам действието или валидността. Денонсирам договор.
депортирам - депортираш, несв. и св.; кого. Принудително изселвам, изгонвам, премествам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: