Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
критикувам - критикуваш, несв.; какво/кого. Подлагам на критика (в 3 знач.). Критикувам добронамерено.
кудкудякам - кудкудякаш, несв. 1. За кокошка — надавам характерни викове, обикн. след снасяне на яйце. 2. Прен. Разг. Пренебр. За жени — говоря...
кукуригвам - кукуригваш, несв. и кукуригна, св. Кукуригам един път или няколко пъти по един път.
кулминация - само ед. Точка на най-голямото напрежение в развитието на нещо; връхна точка. Кулминация на драмата.
култивирам - култивираш, несв. и св.; какво. 1. Развъждам, приспособявам. Култивирам маслини. 2. Развивам, насаждам (навици, качества на характ...
куртизанка - мн. куртизанки, ж. 1. През XVII и XVIII в. предимно във Франция — жена с леко поведение, която се движи във висшето общество. 2. Ж...
ликвидация - само ед. 1. Прекратяване на дейността и съществуването на предприятие, учреждение и др. Ликвидация на завод. Ликвидация на фирма. ...
лазаруване - само ед. Народен обичай на Лазаровден (събота преди Цветница), когато празнично облечени и накичени с цветя девойки ходят от къща ...
лаладжийка - мн. лаладжийки, ж. Жена лаладжия.
лапнишаран - мн. лапнишарани, м. и ж. Разг. Пренебр. Лапнимуха.
ласкателен - ласкателна, ласкателно, м. ласкателни, прил. За думи, поглед, усмивка — който съдържа или изразява ласкателство. Хвърлям ласкателн...
латифундия - мн. латифундии, ж. Голямо земеделско имение.
легендарен - легендарна, легендарно, мн. легендарни, прил. 1. Който е свързан с легенда (в 1 и 2 знач.). Легендарен сюжет. Легендарен тон. 2. П...
лентяйнича - лентяйничиш, мин. св. лентяйничих, мин. прич. лентяйничил, св. Лентяйствам.
ликвидирам - ликвидираш, несв. и св. 1. Какво. Извършвам ликвидация (в 1 и 3 знач.). 2. Какво. Прекратявам някаква дейност. Ликвидирам със спор...
лингвистка - мн. лингвистки, ж. Жена лингвист.
литература - само ед. 1. Съвкупност от писмени произведения на един народ, на една епоха или изобщо. Събитието е отбелязано в литературата от т...
любувам се - любуваш се, несв.; на кого/на какво. Гледам с удоволствие; наслаждавам се. Любувам се на играещите деца. Любувам се на природата. ...
мандраджия - мн. мандраджии, м. Собственик на мандра или този, който работи в мандра. // прил. мандраджийски, мандраджийска, мандраджийско, мн....
маниакален - маниакална, маниакално, мн. маниакални, прил. Отдаден докрай на една мисъл или идея. // същ. маниакалност, маникалността, ж.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: