Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
текучество - само ед. Постоянна промяна в персонала на учреждение, служба, предприятие и др. Има голямо текучество.
телефонист - мн. телефонисти, м. Служител в телефонна станция, който осъществява връзката между телефонните абонати.
теоретичен - теоретична, теоретично, мн. теоретични, прил. 1. Който е направен въз основа на теорията или който се отнася до въпросите на теори...
термоядрен - термоядрена, термоядрено, мн. термоядрени, прил. Който е в резултат от сблъсъка на атомни ядра от газова среда, нагорещени под вис...
технология - мн. технологии, ж. 1. Система от последователни процеси, чрез които от суровия материал се получава готов продукт. Прилагаме разли...
трудолюбив - трудолюбива, трудолюбиво, мн. трудолюбиви, прил. Който обича да се труди; работлив. Трудолюбива жена. // нареч. трудолюбиво. // съ...
трудолюбие - само ед. Любов към труда. Възпитавам трудолюбие у децата.
уморителен - уморителна, уморително, мн. уморителни, прил. Който носи умора; изтощителен, тежък. Уморителна дейност. Уморително заседание. Умор...
усложнение - мн. усложнения, ср. 1. Затруднение, заплитане на положението; бъркотия, пречка; трудност, която възниква допълнително. Поради лошо...
угнетеност - угнетеността, само ед., ж. Чувство и състояние на гнет, потиснатост. Угнетеност е обхванала всички хора.
удостоверя - удостовериш, мин. св. удостоверих, мин. прич. удостоверил, св. — вж. удостоверявам.
укореня се - укорениш се, мин. св. укорених се, мин. прич. укоренил се, св. — вж. укоренявам се.
укорителен - укорителна, укорително, мн. укорителни, прил. Който съдържа или изразява укор. Укорителни думи. // нареч. укорително. Гледам я уко...
умилостивя - умилостивиш, мин. св. умилостивих, мин. прич. умилостивил, св. — вж. умилостивя вам.
умиротворя - умиротвориш, мин. св. умиротворих, мин. прич. умиротворил, св. — вж. умиротворявам.
умолителен - умолителна, умолително, мн. умолителни, прил. Който съдържа и/или изразява молба. Умолителен поглед. // нареч. умолително. Гледам ...
унищожение - мн. унищожения, ср. 1. Само ед. Унищожаване. Подлагам на унищожение. 2. Обикн. мн. Разрушени, съсипани сгради и др.; разсипия, със...
усмотрение - само ед. Преценка, разбиране, убеждение, мнение. • По мое усмотрение. По моя преценка, мнение.
успоредник - мн. успоредници, (два) успоредника, м. Спец. В геометрията — четириъгълник с две по две успоредни и равни страни.
устройство - мн. устройства, ср. 1. Устройване. Устройството на новия дом отне много време.2. Разположение, конструкция, състав, организация на...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: