Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
аеропоника - (по аеро- + гр. ponos 'работа')Отглеждане на растения без почва, чрез впръскване на хранителен разтвор в корените им.
академизъм - (фр. academisme по лат, academia от гр. akademeia)1. Книж. Придържане към установени традиции в науката и изкуството.2. Чисто теор...
аксиология - (пo rp. axios 'достоен' + -логия)Филос. Наука за моралните ценности.// Прил. аксиологичен и аксиологически.
акупресура - (нлат. acupressura по анал. с acupunctura + pressura 'натискане, притискане')Мед. Източен лечебен метод чрез натискане в...
акцесионен - (по лат. accessio 'прибавка')Юр. За договор, списък и др. - който се прибавя към друг, по-раншен.
акцидентен - (по лат. accidens, -entis 'случващ се')Книж. Случаен, несъществен.
алма матер - (лат. alma mater 'майка хранителка')Почетно име на университет или висше училище.
алтернация - (нем. Alternation от клат. alternatio 'замяна')1. Книж. Редуване, сменяне.2. Език. Сменяне на звукове в основата на една...
амбаркадер - (фр. embarcad'ere)Книж. Мор.1. Място за товарене на кораб.2. Място за товарене на пътници на превозно средство.
амбасадьор - (фр. ambassadeur)Дипл. Книж. Посланик.
аморализъм - (фр.amoralisme по а- + лат. moralis 'нравствен')Филос. Отричане на нравствените принципи.
амперметър - (фр. amperemetre по ампер + -метър)Физ. Уред за измерване силата на електрическия ток.
амфикарпия - (по амфи- + гр. karpos 'плод')Бот. Образуване върху едно растение на плодове от два вида.// Прил. амфикарпичен и амфикар...
амфимиксис - (по амфи- + гр. meixis 'сношение')Биол. Полово размножаване чрез сливане на ядрата на мъжки и женски полови клетки.
анаболизъм - (нлат. anabolismus по rp. anabole 'покачване')Биол. Процес, при който клетката усвоява храната и я превръща в клетъчно в...
аналогизъм - (нем. Analogismus по гр. analogismos 'мисъл, разсъждение' + -изъм)Заключение въз основа на сходство.
англицизъм - (англ. anglicism)Език. Дума или обрат, свойствени на английския език.
андрогиния - (нем. Androgynie, фр. androginie по гр. androgynos 'хермафродит')Биол. Проява на вторични полови белези от двата пола.
андромания - (нлат. andromania от гр. andromanes)Мед. Ненаситна страст на жена към мъжете.
андропауза - (нлат. andropausa по гр. aner, -dros 'мъж' + лат. pausa 'прекъсване')Мед. Критическа възраст при мъжа.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: