Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
та - съюз. 1. Диал. За свързване на еднородни части в простото изречение и на прости изречения в сложно; и. 2. Разг. За противопоставян...
табак - мн. табаци, (два) табака, м. Остар. Голям лист плътна, дебела хартия.
табакера - мн. табакери, ж. Плоска кутийка, най-често метална, за съхраняване на цигари. Сребърна табакера.
табан - мн. табани, (два) табана, м. 1. Остар. Долната част на ходило на крак, която се допира до земята при ходене. 2. Разг. Подметка.
табела - мн. табели, ж. Указателна дървена или метална плочка с надпис, знак и др.
табиет - мн. табиети, (два) табиета, м. Разг. Характер, своеобразност, привичка. Неговите табиети всеки ги знае.
табла - мн. табли, ж. 1. Дървена или метална кутия с нарисувани островърхи фигури по нея, съдържаща пулове и зарчета за игра. Вземам табл...
табланет - само ед. Вид игра на карти.
таблен - таблена, таблено, мн. таблени, прил. Който има табли, (в 3 знач.). Таблено легло.
таблет - Таблет–компютър, или просто таблет, е вид компютър със средни размери (по-големи от телефон). Отличителната му черта е наличието н...
таблетка - мн. таблетки, ж. Доза лекарство, приготвена в малка кръгла и плоска форма; хапче. Таблетките по-трудно се приемат от организма. //...
таблица - мн. таблици, ж. Списък от цифрови или други данни, които са разположени по колонки или в графи. Таблица за умножение.
табло - мн. табла, ср. 1. Плоскост, върху която се поставят различни обяви, съобщения и др. 2. Голяма фотография или картина, направена въ...
таблоид - мн. таблоиди, (два) таблоида, м. Спец. Малък по формат вестник с много илюстрации, който представя информацията опростено; жълт пе...
табор - мн. табори, (два) табора, м. 1. Остар. Турска военна дружина. 2. Дружина изобщо. Цигански табор. 3. Остар. Стан, лагер, бивак.
табу - само ед. Възбрана, забрана. Езиково табу. Налагам табу. Това е табу.
табун - мн. табуни, (два) табуна, м. Остар. Стадо коне; хергеле.
табуретка - мн. табуретки, ж. Ниско тапицирано столче без облегало. За много хора табуретките са по-удобни.
тава - мн. тави, ж. 1. Плосък разлат домакински съд от метал с кръгла или правоъгълна форма, предназначен за печене. Голяма тава. 2. Прен...
таван - мн. тавани, (два) тавана, м. 1. Горна част на помещение. Резбован таван. 2. Специално помещение над жилищните стаи, под покрива. С...
тавтология - само ед. Спец. Буквално или смислово повторение на думи в речта. // прил. тавтологичен, тавтологична, тавтологично, мн. тавтологич...
таен - тайна, тайно, мн. тайни, прил. 1. Който се пази в тайна; неизвестен. Таен проход. Тайни мисли. 2. Който е непонятен, неясен; тайнс...
таз - тазът, таза, мн. тазове, (два) таза, м. Широките кости в човешкия скелет между кръста и бедрата. // прил. тазов, тазова, тазово, м...
таз- - Разг. Първа съставна част на сложни думи със значение тази, напр. тазвечерен, тазгодишен, тазсутрешен и др.
тази - — вж. този.
таинствен - таинствена, таинствено, мн. таинствени, прил. Остар. Тайнствен. // нареч. таинствено. // същ. таинственост, таинствеността, ж.
тайга - мн. тайга, ж. Дива гора с гъста, предимно иглолистна растителност в северните части на Сибир, Урал и др.
таймер - мн. таймери, (два) таймера, м. Уред, който автоматично включва/изключва след предварително зададеното време машина, апарат или кой...
тайна - мн. тайни, ж. 1. Това, което се пази да не се узнае от другиго. Умееш ли да пазиш тайна? Това е моята тайна. 2. Загадка, неяснота....
тайнопис - само ед. Начин за предаване на информация чрез кодиран писмен текст или чрез обработката му със специални химикали, за да се скрие...
тайнствен - тайнствена, тайнствено, мн. тайнствени, прил. 1. В който се крие тайна; неизвестен. Тайнствена пещера. 2. Който е изпълнен с тайна...
тайнство - мн. тайнства, ср. Обред, чиито действия имат таен смисъл. Светото тайнство на кръщението.
тайфа - мн. тайфи, ж. Разг. Група хора, обикн. с лош характер, с лоши прояви. Тайфа безделници.
тайфун - мн. тайфуни, (два) тайфуна, м. Ураган, който обикн. се заражда в Тихия океан, с голяма разрушителна сила.
така - показ. нареч. 1. По този начин. И та трябва да се учиш така. И аз мога така. 2. По следния начин. Трябва да постъпиш така: срещаш ...
такава - — вж. такъв.
такваз - показ. мест. Разг. Такава.
таквиз - показ. мест. Разг. Такива.
таквоз - показ. мест. Разг. Такова.
таке - мн. такета, ср. Вид плоска мека шапка без периферия; кепе.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: