Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
героичен - героична, героично, мн. героични, прил.1. Който проявява героизъм.2. Който е изпълнен с героизъм. Героична борба.
герой - героят, героя, мн. герои, м.1. Човек, който е проявил смелост, храброст, изключителна доблест.2. Спец. В литературата и изкуството...
геройство - мн. геройства, ср.1. Поведение, постъпка на герой; героизъм.2. Ирон. Поведение, постъпка на човек, който иска да се покаже като ге...
геронт - (гр. geron, -ontos)Ист. Старейшина - член на съвета на старейшините в Спарта.
геронтология - само ед.Спец. Дял от медицината за промените в строежа и функциите на човешкия организъм в старческа възраст.
герундив - (лат. gerundivum)Грам. Бъдеще страдателно причастие - с оттенък на необходимост (в латински език).
герундий - и герундиум (лат. gerundium)Грам. Глаголно съществително име (в латински и английски език).
Гестапо - (нем. Gestapo, съкр. от Ge(hieime) Sta(ats)po(lizei) 'тайна държавна полиция')Ист. Германска тайна полиция през хитлерис...
гети - само мн.Вълнени обвивки на краката от обувките до над глезените, каквито носят войниците.
гетинакс - само ед.Спец. Електроизолационен пластичен материал от хартиени слоеве, напоени със синтетична смола.
гето - мн. гета, ср.1. Градски квартал, населен с непривилегирован социален слой или с хора, дискриминирани по расов или религиозен принц...
гетри - само мн.Гети.
гешефт - мн. гешефти, (два) гешефта, м.Непочтена търговска сделка; спекула.
гешефтар - гешефтарят, гешефтаря, мн. гешефтари, м.Лице, което се занимава с гешефти; спекулант.// прил. гешефтарски, гешефтарска, гешефтарск...
гещалтпсихология - (нем. Gestalt-psychologie по Gestalt 'образ' + психология)Псих. Направление в психологията от началото на XX в., което р...
Гея - (гр. Ge 'земя')1. Мит. Древногръцка богиня на Земята.2. Наименование на Земята, разглеждана като цялостен жив организъм.
ги - вж. те.
гибел - гибелта, само ед., ж.Неестествена смърт; унищожение, разрушение, катастрофа, разруха. Всичко отива към гибел.
гибелен - гибелна, гибелно, мн. гибелни, прил.Който предизвиква гибел; унищожителен, пагубен. Гибелна страст.
гибон - мн. гибони, (два) гибона, м.Дребна човекоподобна маймуна с дълги предни крака.
гигабайт - (англ. gigabyte по гр. gigas 'гигант' + byte 'байт')Инф. Единица за капацитет на памет, равна на "милиард...
гигант - мн. гиганти, (два) гиганта, м.Човек, животно, растение, предмет с необичайно големи размери; великан, исполин. Дърво гигант. Гущер...
гигантизъм - само ед.Спец. Заболяване, което се изразява в ненормално развитие на височина или големина като резултат от нарушение дейността на...
гид - гидът, гида, мн. гидове, м.1. Водач, екскурзовод.2. Справочник за туристи, пътеводител.
гиди - част. Разг.1. За подсилване на обръщения, изказани с думи, които изразяват отрицателно отношение към лицето или предмета. Гиди мръ...
гидия - мн. гидии, м.Разг. Буен момък. Луд гидия.
гиздав - гиздава, гиздаво, мн. гиздави, прил.Разг. Хубав, хубаво облечен, напет. Гиздава мома.
гиздя - гиздиш, мин. св. гиздих, мин. прич. гиздил, несв.; кого/какво.Правя да стане гиздав; пременям, украсявам. Много го гиздиш това дет...
гизна - гизнеш, мин. св. гизнах, мин. прич. гизнал, несв.Тъна във вода, влага. Къщите гизнат в кал и влага.
гилдия - мн. гилдии, ж.Организация, сдружение, съюз на лица от една професия за защита на професионалните им интереси. Адвокатска гилдия. Т...
гилза - мн. гилзи, ж.Метална или картонена тръбичка за куршум, снаряд, в която се поставя взривно вещество, което се възпламенява от капсу...
гилотина - мн. гилотини, ж.1. Механизъм със специален нож, който пада и обезглавява осъден на смърт.2. Спец. В техниката — нож, прикрепен на ...
гимназист - мн. гимназисти, м.Ученик в гимназия.
гимназистка - мн. гимназистки, ж.Ученичка в гимназия.
гимназия - мн. гимназии, ж.1. Учебно заведение, в което се получава средно образование. Класическа гимназия. Езикова гимназия.2. Сградата, в ...
гимнастик - мн. гимнастици, м.1. Спортист по гимнастика.2. Човек, който се занимава с гимнастика като любител, който е изкусен в гимнастиката....
гимнастика - само ед.1. Съвкупност от упражнения за физическо развитие и укрепване на организма.2. Спец. Спортна дисциплина, която включва разл...
гимнастичка - мн. гимнастички, ж.Жена гимнастик.
гина - гинеш, мин. св. гинах, мин. прич. гинал, несв.Умирам от неестествена смърт; пропадам, изчезвам, загивам. Те ще живеят в богатство ...
гингивит - само ед.Спец. В медицината — възпаление на венците около зъбите.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: