Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
газопровод - мн. газопроводи, (два) газопровода, м.Тръбопровод за пренасяне на газово гориво на разстояние.// прил. газопроводен, газопроводна,...
газьол - само ед.Течно гориво за дизелови двигатели, което се получава чрез пряка дестилация на петрол.
газя - газиш, мин. св. газих, мин. прич. газил, несв.1. Вървя из вода, сняг, кал, трева и под., в които краката ми затъват. Виж си обувки...
Гайгеров - (по нем. собств. H. Geiger(1882-1945) - изобретател на уреда)В съчет. гайгеров брояч (физ.) - уред за откриване и измерване на ядр...
гайда - мн. гайди, ж.Народен музикален инструмент — кози или овчи мях с три цеви за надуване и свирене.
гайдаджия - мн. гайдарджии, м.Диал. Гайдар.
гайдар - гайдарят, гайдаря, мн. гайдари, м.Свирач на гайда.// същ. умал. гайдарче, мн. гайдарчета, ср.
гайка - мн. гайки, ж.1. Метална пластинка със спирално нарязан отвор в средата, с която се затяга винт или болт.2. Малка халка на дреха, в...
гайле - мн. гайлета, ср.Разг. Грижа.
гайтан - мн. гайтани, (два) гайтана, м.Плетен шнур за украса на народна носия.// прил. гайтанен, гайтанена, гайтанено, мн. гайтанени.
гайтанджия - мн. гайтанджии, м.Истор. Производител и/или търговец на гайтан.
гайтанлия - ед. неизм., мн. гайтанлии, прил.1. За дреха — украсен с гайтан.2. Прен. За вежди — тънки, източени като гайтан. Вежди гайтанлии.
гал - (нем. Gal по собств. Galileo Galilei)Физ. Единица за измерване на ускорението, равна на 1 см/сек на сек.
гала - (фр., исп., ит. gala от стфр. gale 'забавление')Тържествен, официален - за представление, концерт и под.
гала- - Първа съставна част на сложни думи със значение тържествен, разкошен, напр. галавечеря, галаконцерт, галапредставление.
галактика - мн. галактики, ж.Звездна система. Нашата галактика. Други галактики.// прил. галактичен, галактична, галактйчно, мн. галактични.//...
галактоза - (по гр.gala, -ktos 'мляко' + -оза')Хим. Проста захар, която се получава заедно с глюкозата при хидролиза на млечнат...
галалит - (по гр. gala 'мляко' + -лит)Хим. Име на първата пластмаса, получена през 1879 - изкуствен рог, използван за копчета, гре...
галантен - галантна, галантно, мн. галантни, прил.Изискано вежлив, изтънчен, любезен, с добри маниери.// същ. галантност, галантността, ж. Пр...
галантерия - само ед.Търговска стока от дребни тоалетни и лични принадлежности.// прил. галантериен, галантериина, галантериино, мн. галантерии...
галванизация - само ед. Спец.1. В техниката — покриване на повърхност с тънък пласт метал чрез електролиза.2. В медицината — лечебен метод чрез и...
галванизирам - галванизираш, несв. и св. Спец. Правя галванизация.
галванизъм - (фр. galvanisme)Физ. Име на електроявления в нервите и мускулите, изучавани от Л. Галвани.
галваничен - галванична, галванично, м, галванични, прил.1. Който е предназначен за получаване на ток чрез химична реакция. Галваничен елемент....
гален - галена, галено, мн. галени, прил.1. Любим, мил.2. Глезен, разглезен.
галеник - мн. галеници, м.Любимец. Галеник на съдбата.
галенит - (нем. Galenit по лат. galenna 'олово' + -ит')Минерал с оловносив цвят и метален блясък, съдържащ много олово, сребр...
галеница - мн. галеници, ж.Любимка.
галенов - галенова, галеново, мн. галенови.1. Спец. Който се отнася до течно лекарство получено чрез механическа преработка на растителни ве...
галера - мн. галери, ж.Истор. Старинен дървен военен кораб с гребла, на който гребците били роби или каторжници.
галерия - мн. галерии, ж.1. Изложбена зала за картини и други произведения на изкуството.2. Дълъг подземен коридор в мини или военни съоръже...
галета - само ед.Препечен и счукан на ситно хляб, който се употребява в готварството обикн. за панировка.
гали - (лаг. gallus)Келтски народ, населявал древна Галия (Франция).// прил. галски.
галиба - нареч.Остар. Навярно, вероятно, изглежда, като че ли, май.
галий - (нлат.gallium по лат.gallus 'петел', превод на името на откривателя му Lecoq de Boisbaudran)Химичен елемент, зн. Ga, пор...
галиканизъм - (фр. gallicanisme по собств. Gallia - старото име на Франция + -изъм)Ист. Направление във френската църква от края на XV в., което...
галилейски - (по гр. собств. Galilaia 'Галилея')Който се отнася до областта Галилея в Палестина.
галиматия - мн. галиматии, ж.Разг. Безсмислица; бъркотия, неразбория, безпорядък.
галицизъм - (фр. gallicisme) Език.1. Езиков обрат, типичен за френски език.2. Заемка от френски език.
галомания - (фр.gallomanie по лат. gallus 'гал' + -мания)Пристрастие към всичко френско.// същ. галоман.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: