Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
гликозиди - (по гр. glykys 'сладък' + ид)Биохим. Производни на гликозата.
гликол - (по glyc(erin) + (alcoh)ol)Хим. Наименование на двувалентните алкохоли.
гликолиза - (нлат. glucolysis ио гр. glykys 'сладък' + lysis 'разпадане')Биол. Безкислородно разпадане на захарите в орган...
глина - само ед.Лепкава и жилава пръст, която се използва в грънчарството, склуптурата и строителството.// прил. глинен.
глинест - глинеста, глинесто, мн. глинести, прил.Който съдържа глина. Глинести почви.
глиптика - (нем. Glyptik no rp.glyp-tos 'изрязан, гравиран')Изкуство за гравиране на скъпоценни и полускъпоценни камъни.
глисада - (фр. glissade по glisser 'плъзгам се')Ав. Траектория на полета на самолет при спускане.
глисандо - (ит. glissando)Муз. Бързо докосване или плъзгане на един пръст или лък по клавиши или струни.
глисер - (рус. глиссер от фр.glisseur 'плъзгащ се')Плоскодънна лодка с мощен двигател, която се плъзга над водната повърхност с г...
глистав - глистава, глиставо, мн. глистави, прил.Който има глисти.
глисти - глист, глистът, глиста, м.Паразитни червеи в червата на човека и животните. Детето има глисти.
глицерин - само ед.Спец. Безцветна гъста течност със сладък вкус, получавана от животински мазнини и растителни масла, с голямо приложение в ...
глицин - (нем. Glyzin по гр. glykys 'сладък' + -ин)Хим. Безцветно сладко кристално вещество, най-простата аминокиселина с приложе...
глицинин - (нем. Glyzinie по гр. glykys 'сладък')Бот. Увивно декоративно растение с лилави благоуханни цветове на гроздове като ака...
глоба - мн. глоби, ж.Парична сума, която се плаща като наказание при нарушаване на правилник, административна разпоредба, обществен ред. П...
глобален - глобална, глобално, мн. глобални, прил.Общ, всеобщ. Глобалните проблеми на човечеството.
глобула - (фр. globule, нем. Globule по лат. globulus 'топче')Фарм. Лекарствено средство във вид на топче.
глобулин - (фр. globuline, нем. Globulin по лат. globulus 'топче')Биохим. Група белтъчни вещества, някои от тях богати на имунни те...
глобус - мн. глобуси, (два) глобуса, м.1. Модел на земното кълбо, използван като учебно средство.2. Остар. Кълбовиден абажур.
глобя - глобиш, мин. св. глобих, мин. прич. глобил, св.— вж. глобявам.
глобявам - глобяваш, несв. и глобя, св.; кого/какво.Налагам глоба. Глобиха ме за превишена скорост.
глог - глогът, глога, мн. глогове, (два) глога, м.Горски бодлив храст или дърво с дребни червени плодове, които се ядат.
глогина - мн. глогини, ж.1. Глог.2. Плодът на глога.// същ. умал. глогинка, мн. глогинки, ж.
глождя - глождиш и глождеш, мин. св. глождих, мин. прич. глождил, несв.; какво/кого.1. Остар. Причинявам физическа болка; дразня, преча.2. ...
глозгам - глозгаш, несв.; какво.Гриза, огризвам, ръфам със зъби нещо твърдо. Обича да глозга кокали като някое куче.
глория - (лат. gloria)Книж. Слава.
глоса - (нем. Glosse от гр. glossa 'език')1. Език. Рядко употребявана, специализирана или остаряла дума, която се налага да се о...
глосар - (нем. Glossar от лат. glossarium 'речник')1. Език. Притурка - тълковен речник на редки думи към книга или текст.2. Юр. С...
глосема - (фр. glosseme, англ. glosseme)Език. Най-малката структурна смислова единица на речта.
глосематика - (по гр. glossa 'език' + (мате)матика)Език. Функционална дистрибутивна езикова теория, създадена от датския езиковед L. H...
глума - мн. глуми, ж.Остар. Шега, закачка; подигравка, присмех.
глумя се - глумиш се, мин. св. глумих се, мин. прич. глумил се, несв.Остар. Правя си глума с някого или нещо.
глупав - глупава, глупаво, мн. глупави, прил.1. Който е с ограничени умствени способности; несъобразителен, недосетлив. Глупав човек.2. Кой...
глупак - мн. глупаци, м.Глупав (в 1 знач.) човек.// прил. глупашки, глупашка, глупашко, мн.глупашки.
глупачка - мн. глупачки, ж.Жена глупак.
глупец - мн. глупци, м.Остар. Глупак.// прил. глупешки, глупешка, глупешко, мн. глупешки.
глуповат - глуповата, глуповато, мн. глуповати, прил.Който е малко глупав (в 1 знач.).
глупост - глупостта, мн. глупости, ж.1. Само ед. Качество на глупав. Глупостта му е безкрайна. Глупостта не ходи по дърветата.2. Глупава пос...
глупчо - мн. глупчовци, м.За изразяване на пренебрежително или снизходително отношение към наивен, прекалено доверчив човек. Ама че си глуп...
глутамат - (фр. glutamate по лат. glus, glutis 'клей')Хим. Сол на глутаминовата киселина, използвана за подправка на зеленчуци в ки...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: