Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
гробища - гробище, ср.Място, където се погребват мъртъвци.// прил. гробищен, гробищна, гробищно, мн. гробищни.
гробница - мн. гробници, ж.Зидан гроб или малка постройка, където е погребан мъртвец.
гробовен - гробовна, гробовно, мн. гробовни, прил.Гробен (във 2 знач.), мъртвешки. Гробовна физиономия.
грог - грогът, грога, мн. грогове, (два) грога, м.1. Само ед. Гореща алкохолна напитка от ром или коняк, смесени с вода и захар.2. Порция...
гроги - прил.,неизм. Жарг.Уморен, изтощен. Гроги съм.
грозд - гроздът, грозда, мн. гроздове, (два) грозда, м.1. Един кичур грозде.2. Еднородни предмети накуп като кичур грозде. Висят като гроз...
грозде - само ед.Плодът на лозата.// прил. гроздов, гроздова, гроздово, мн. гроздови. Гроздов сок. Гроздова ракия.• Гроздова. Разг. Гроздов...
гроздобер - само ед.1. Прибиране на гроздето от лозята. Време е за гроздобер. Гроздоберът започна.2. Времето, когато се бере гроздето. По гроз...
гроздоберач - мн. гроздоберачи, м.Човек, който участва в брането на грозде през гроздобер.
гроздоберачка - мн. гроздоберачки, ж.Жена гроздоберач.
гроздовиден - гроздовидна, гроздовидно, мн. гроздовидни, прил.Който е с формата на грозд.
гроздовица - мн. гроздовици, ж.Гроздова ракия.
грозен - грозна, грозно, мн. грозни, прил.1. Който е с лош, неприятен външен вид. Грозен човек. Грозно животно. Грозна вещ. Грозно лице.2. ...
грознея - грознееш, мин. св. грознях, мин. прич. грознял, несв.Ставам все по-грозен.
грозник - мн. грозници, м.Пренебр. Грозен човек.
грозница - мн. грозници, ж.Пренебр. Грозна жена.
грозотия - мн. грозотии, ж. и м.Разг. Пренебр. Много грозен човек. Голям грозотия. Голяма грозотия.
грозя - грозиш, мин. св. грозих, мин. прич. грозил, несв.1. Какво/кого. Правя да изглежда грозен. Тая картина грози цялата стая. Много го ...
громол - само ед.Гърмеж, трясък, шум.
громоля - громолиш, мин. св. громoлих, мин. прич. громолил, несв.Издавам громол.// същ. громолене, ср.
громя - громиш, мин. св. громих, мин. прич. громил, несв.; кого/какво.Разбивам, унищожавам, разрушавам; побеждавам категорично. Громят про...
гросист - (фр. grossiste)Търговец на едро.
гросмайстор - мн. гросмайстори, м.Най-високото звание, което се присъжда на шахматистите.// прил. гросмайсторски, гросмайсторска, гросмайсторско...
гротеска - мн. гротески, ж.Спец. В литературата и изкуството — изобразяване на предмети или лица в деформиран, причудлив, парадоксален или ка...
гротмачта - (рус. грот-мачта от нидерл. grote mast)Мор. Най-високата мачта на плавателен съд.
гроул - (англ. growl)Муз. Музикален ефект при джаза с имитирате на човешкия глас от духовите инструменти.
грохвам - грохваш, несв. и грохна, св.1. Падам, повалям се, строполясвам се от изтощение и умора. Той грохна на земята.2. Отпадам, изгубвам ...
грохна - грохнеш, мин. св. грохнах, мин. прич. грохнал.— вж. грохвам.
грохот - само ед.Ехо от силен шум; тътнеж, тътен. Неспирен грохот.
грош - грошът, гроша, мн. грошове, (два) гроша, м.1. Истор. Стара монета от 20 стотинки.2. Дребна монета.• Не давам пукнат грош (за няког...
груб - груба, грубо, мн. груби, прил.1. Който е недостатъчно обработен; прост, без изящество. Груба изработка.2. Който не е фин, правилен...
грубиян - мн. грубияни, м.Пренебр. Човек, който е груб в обноските си.// прил. грубиянски, грубиянска, грубиянско, мн. грубиянски.
грубиянка - мн. грубиянки, ж.Пренебр. Жена грубиян.
грубиянство - само ед.Качество или проява на грубиян.
грубоват - грубовата, грубовато, мн. грубовати, прил.Който е малко груб (в 1, 2 и 3 знач.). Той е малко грубоват.
грудка - мн. грудки, ж.Твърдо, кълбовидно надебеление по корените на някои растения.// прил. грудков, грудкова, грудково, мн. грудкови. Гру...
грунд - грундът, грунда, само ед., м.Спец. Първи пласт от боя, смес, разтвор, който служи като основа, фон.
грундирам - грундираш, несв. и се.; какво.Слагам, полагам грунд.// същ. грундиране, ср.
грунт - грунтът, грунта, само ед., м.Спец. Грунд.
грунтирам - грунтираш, несв. и св.Грундирам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: