Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
гравьор - мн. гравьори, м.Майстор, който се занимава с гравиране.// прил. гравьорски, гравьорска, гравьорско, мн. гравьорски.
гравюра - мн. гравюри, ж.1. Художествена творба, направена чрез гравиране.2. Отпечатък върху хартия от релефна плочка.
град - градът, града, само ед., м.Ледени зърна, които се образуват в атмосферата и падат като валеж. Падна град. Удари ни град.
градация - мн. градации, ж.1. Спец. В литературата — художествено средство, изградено върху изреждане на еднородни части, за да се разкрие по...
градеж - мн. градежи, (два) градежа, м.1. Само ед. Градене, строене на сграда. Кога започва градежът?2. Сградата, която се гради. Следи от ...
градел - (нем. Gradel)Текст. Вид бяло и плътно четворно памучно платно.
градивен - градивна, градивно, мн. градивни, прил.Който служи за градеж, изграждане, създаване, осъществяване. Градивен материал.// същ. град...
градиво - само ед.Това, което има градивна функция и/или служи за градеж.
градина - мн. градини, ж.1. Място, където се отглеждат растения, цветя, зеленчуци, овощни дървета. Зеленчукова градина. Овощна градина.2. Па...
градинар - градинарят, градинаря, мн. градинари, м.Човек, който се занимава с отглеждане на зеленчукови и други растения.// прил. градинарски...
градинарка - мн. градинарки, ж.Жена градинар.
градинарство - само ед.Занятие, поминък на градинар. Занимавам се с градинарство.
градирам - градираш, несв. и св.; какво.Подреждам в степени; степенувам. Умея да градирам нещата.// същ. градиране, ср.
градище - мн. градища, ср.Място, където има развалини, останки от древни постройки, крепости.
градобитен - градобитна, градобитно, мн. градобитни, прил.1. Който е бит от град.2. За време, период — през който бие град. Градобитен сезон.
градобитнина - само ед.Това, което е унищожено, повредено от град.
градоносен - градоносна, градоносно, мн. градоносни, прил.За облак — който носи град. Градоносни облаци.
градоустройство - само ед.Дейност, свързана с планирането, изграждането и благоустройството на градове.// прил. градоустройствен, градоустройствена,...
градуирам - градуираш, несв. и св.; какво.Нанасям градуси на уред.
градус - мн. градуси, (два) градуса, м. Спец.1. В математиката — единица за измерване на дъги и ъгли, равна на 1/360 част от окръжността.2....
градушка - мн. градушки, ж.Валеж на град.
градче - мн. градчета, ср.1. Малък град.2. Обособена територия със сгради и комуникации с определено предназначение. Студентско градче.
градя - градиш, мин. св. градих, мин. прич. градил, несв.; какво.1. Правя сграда, строя.2. Прен. Създавам, изграждам, осъществявам, творя....
гражданея се - гражданееш се, мин. св. гражданях се, мин. прич. гражданял се, несв.Подражавам на гражданите (в 1 знач.), искам да изглеждам гражд...
гражданин - мн. граждани, м.1. Лице, което е родено и/или живее в град.2. Жител, поданик на една държава. Български гражданин.// същ. умал. гр...
гражданка - мн. гражданки, ж.Жена гражданин.
гражданствен - гражданствена, гражданствено, мн. гражданствени, прил.Публичен, широко известен.// същ. гражданственост, гражданствеността, ж. Доб...
гражданство - само ед.1. Поданство. Българско гражданство.2. Жителите на един град като цяло. Нашето гражданство няма да забрави това.
грайфер - мн. грайфери, (два) грайфера, м.1. Спец. Приспособление към подемен кран или багер, което е във форма на две големи метални челюст...
грак - гракът, грака, само ед., м.Название на крясъка, издаван от някои птици, като врана, гарван, патица и др.
гракам - гракаш, несв.Грача.
граквам - гракваш, несв. и гракна, св.1. Издавам внезапно и поединично грак. Гракне врана и изчезне.2. Прен. Срещу/против кого/какво. Нахвър...
гракна - гракнеш, мин. св. гракнах, мин. прич. гракнал, св.— вж. граквам.
грам - грамът, грама, мн. грамове, (два) грама, м.Основна единица мярка за тежина, равна на една хилядна част от килограма. Сто грама.
грамада - мн. грамади, ж.Много голяма, огромна купчина от пръст, камъни, предмети.
грамаден - грамадна, грамадно, мн. грамадни, прил.1. Който е с много големи размери или в много голямо количество; огромен. Грамадна сграда.2...
грамаж - само ед.Тежина, тегло, измерено в грамове. Тази стока е в по-малък грамаж. Редовно ме удрят в грамажа.
граматик - мн. граматици, м.1. Истор. Образован човек, книжовник; изкусен в граматиката.2. Лице, което професионално се занимава с граматика ...
граматика - само ед.Наука, дял от езикознанието, в който се разглежда морфологичният и синтактичният строй на езика.// прил. граматичен, грама...
граматикализация - (англ. grammaticalization)Език. Изгубване на лексическата самостоятелност на дума при поемането от нея на служебни функции.// гл. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: