Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
галон - мн. галони, (два) галона, м.Английска мярка за вместимост за течности, равна на 4,546 литра.
галоп - само ед.1. Бърз конски бяг с големи, плавни стъпки.2. Прен. Бързо, ускорено действие, движение. Минахме в галоп учебника.3. Старин...
галопирам - галопираш, несв. и св.1. За кон — препускам в галоп.2. Прен. Преминавам, движа се в ускорено темпо; препускам.
галофил - (фр. gallophile по лат. gallus 'гал' + -фил)Човек, който обича французите.
галофоб - (фр. gallophobe но лат. gallus 'гал' + -фоб)Човек, който мрази французите.
галоши - галош, м.Плитки каучукови обувки, които предпазват краката от намокряне.// същ. умал. галошки, мн.
галфон - мн. галфони, м.Разг. Пренебр. Тъп невъзприемчив човек; тъпак, хапльо.
гальовен - гальовна, гальовно, мн. гальовни.1. Който е нежен, ласкав или изразява нежност, топлота. Гальовна майка. Гальовен поглед.2. Който ...
гальота - (ит. galeota 'вид кораб')Ост. Товарна двуколка с високи колела.
галя - галиш, мин. св. галих, мин. прич. галил, несв.; кого/какво.Нежно докосвам, гладя с ръка; милвам.- галя се.Нежно се докосвам, допир...
гама - мн. гами, ж.1. Спец. В музиката — последоватен ред от тонове с интервали; тонова стълбица.2. Прен. Само ед. Еднородни, но многообр...
гамаши - само мн.Истор. Връхни платнени обвивки на краката от обувките до коленете.
гамба - мн. гамби, ж.Диал. Камба.
гамбит - мн. гамбити, (два) гамбита, м.Спец. В шахматната игра — начален ход, при който се жертва маловажна фигура, за да се получи възможн...
гамен - мн. гамени, м.Невъзпитан уличен хлапак; уличник, хулиган.// прил. гаменски.
гамета - (нлат. gameta по гр. gametes 'съпруг')Физиол. Полова клетка.
ганглий - (нлат.ganglion от гр. ganglion 'подутина на кожата')1. Анат. Нервен възел.2. Мед. Малка твърда подутина.
гангрена - само ед.Спец. В медицината — умъртвяване на тъкан в живо тяло, съпроводено с почерняване и загниване.
гангстер - мн. гангстери, м.Бандит, мошеник, крадец.// прил. гангстерски.
гара - мн. гари, ж.1. Голяма железопътна спирка. Товарна гара.2. Сградата/сградите при такава спирка. Централна гара.// прил. гаров.
гараж - мн. гаражи, (два) гаража, м.Помещение прибиране и ремонт на автомобили.// прил. гаражен.
гарант - мн. гаранти, м.Поръчител. Ставам гарант.
гарантирам - гарантираш, несв. и св.1. За кого/за какво. Давам гаранция, поръчителствам.2. Обезпечавам, осигурявам.
гаранция - мн. гаранции, ж.1. Поета отговорност поръчителство.2. Това, което се залага залага при поръчителство (обикн. пари, имущество).3. У...
гарафа - мн. гарафи, ж.Съд за вода с дълго тясно гърло и широко кръгло тяло.
гарван - мн. гарвани, (два) гарвана, м.Креслива всеядна птица с черна перушина и масивна човка и крака.// прил. гарванов.
гарга - мн. гарги, ж.Черна креслива птица, подобна на гарван, но с по-малки размери.
гаргара - само ед.Плакнене на гърлото с вода или лекарство, при което течността се задържа в устата и се движи с издишната струя на слаби тл...
гард - гардът, гарда, мн. гардове, м. Спец.1. В спортни игри — защитник.2. Разг. Бодигард, охранител.
гардения - (нлат. gardenia по собств. A. Garden, шотл. ботаник от XVIII в.)Бот. Вечнозелен храст с извънредно ароматни матовобели цветове. Ga...
гардероб - мн. гардероби, (два) гардероба, м.1. Голям шкаф за дрехи и бельо в жилище.2. Само ед. Горните дрехи на един човек.3. Място в общес...
гардеробиер - мн. гардеробиери, м.Лице, което обслужва гардероб (в 3 знач.).
гардеробиерка - мн. гардеробиерки, ж.Жена гардеробиер.
гарибалдеец - (по собств. G. Garibaldi (1807-1882) - италиански революционер)Ист. Доброволец, сражавал се под водачеството на Гарибалди за освоб...
гарирам - гарираш, несв. и св.; какво.Вкарвам и оставям автомобил в гараж.
гарнизон - мн. гарнизони, (два) гарнизона, м.Войскови части, разположени за охрана или обучение в населено място.// прил. гарнизонен, гарнизо...
гарнирам - гарнираш, несв. и св.; какво.1. Слагам гарнитура (в 1 и 2 знач.).2. Прен. Украсявам разказ, изложение с интересни, любопитни подро...
гарнитура - мн. гарнитури, ж.1. Прибавка към месно или рибно ястие, обикн. от зеленчуци.2. Прибавка към дреха за украса.3. Комплект от еднород...
гарсон - мн. гарсони, м. Остар.1. Момче — прислужник в хотел.2. Келнер.
гарсонетка - (фр. garconnet)Лятна сламена шапка с плоско дъно.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: