Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
гезме - само ед.Остар. Разходка.
гей - геят, гея, мн. гейове, м.Хомосексуалист.
гейзер - мн. гейзери, (два) гейзера, м.Извор, от който периодично блика гореща вода и пара на голяма височина като фонтан.
гейм - геймът, гейма, мн. геймове, (два) гейма.Спец. В спорта — една от съставните части при някои спортни игри (тенис, волейбол и др.).
гейша - мн. гейши, ж.Професионална танцьорка и певица в японска чайна.
гел - гелът, гела, само ед., м.Козметично средство с консистенция на желе. Гел за коса.
гели - (шотл. Gael)Келти в Шотландия и Ирландия.
гем - гемът, гема, мн. гемове, (два) гема, м.Разг. Юзда.
гемината - (лат. geminatus 'удвоен')Език. Удвоена сьгласна.// същ. геминация.
гемия - мн. гемии, ж. Разг.Неголям кораб с платна.• Потънали му гемиите. Разг. Умислил се, замислил се, като че има сериозна грижа.
ген - генът, гена, мн. гени, (два) гена, м.Спец. В биологията — елементарна единица на наследствеността.// прил. генен.
генеалогия - само ед.Родословие.// прил. генеалогичен.
генеза - само ед.Генезис.
генезис - само ед.Произход, история на зараждането.
генерал - мн. генерали, м.Висше офицерско звание, а също и лице, което има това звание.// прил. генералски.
генерален - генерална, генерално, мн. генерални, прил.1. Общ, всеобщ. Генерална стачка.2. Главен, основен, най-важен. Генерална репетиция.
генерализация - (нем. Generalisation по лат. generalis 'общ')1. Книж. Обобщение.2. Мед. Разпространение на един процес по целия организъ...
генерализирам - генерализираш, несв. и св.Частното, единичното го издигам в общо, в основно; обобщавам.
генералисимус - (нем. Generalissimus по лат. generalissimus 'най-главен')Воен. Най-висше военно звание; върховен главнокомандващ.
генералитет - (нем. Generalitat по лат. generalis 'общ') Воен.1. Висш команден състав на армия.2. Генералите в една армия.
генеративен - генеративна, генеративно, мн. генеративни, прил.Който поражда, ражда, произвежда.
генератор - мн. генератори, (два) генератора, м. Спец.1. Машина за превръщане на механичната енергия в електрическа.2. Апарат за превръщане на...
генерация - мн. генерации, ж.Поколение, потомство.
генерирам - генерираш, несв. и св.; какво.Пораждам, раждам, произвеждам.// същ. генериране.
генеричен - генерична, генерично, мн. генерични.Родов.
генетика - Спец. Дял от биологията, в който се изучава развитието на живите организми, наследствеността и нейните изменения.
генетичен - генетична, генетично, мн. генетични.1. Който се отнася до генетика.2. Който се отнася до произхода, генезиса на явленията; родстве...
генетически - генетическа, генетическо, мн. генетически, прил.Генетичен.
гениален - гениална, гениално, мн. гениални, прил.Който проявява или съдържа качества на гений.// същ. гениалност.
гений - геният, гения, мн. гении, м.1. Творец с висша творческа способност.2. Самата висша творческа способност.
гениталии - само мн.Спец. В анатомията — половите органи.// прил. генитален.
генитив - (лат. (casus) genitivus)Грам. Родителен падеж.
геном - (нем. Genom, англ. genom(e))Генет. Съвкупност от всички гени в организма.
генотип - (нем. Genotypus по гр. genos 'род' + typos 'образец')Генет. Съвкупност от всички гени или наследствени фактори...
геноцид - само ед.Изтребване на цели групи хора по расови, религиозни или други мотиви.
гео- - (гр. geo- по ge 'земя')Първа съставна част на сложни думи със значение 'земя', напр. география.
географ - мн. географи, м.Специалист по география.
география - само ед.Наука, която изучава повърността на Земята с нейните природни условия, териториалното разпределение на населението и живит...
геод - (нем. Geod но гр. geodes 'землист')Геол. Закръглена куха скална маса, частично запълнена от кристализирали и други минер...
геодезист - мн. геодезисти, м.Специалист по геодезия.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: