Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
горен - горна, горно, мн. горни, прил.1. Който е горе, на по-високо място. На горния етаж.2. Който е на по-високо място в служебната йерар...
горест - горестта, само ед., ж.Печал, мъка, скръб.// прил. горестен, горестна, горестно, мн. горестни.
горещ - гореща, горещо, мн. горещи, прил.1. Който има висока температура. Горещо мляко. Горещ ден. Горещо време.2. Прен. Пламенен, страсте...
горещина - мн. горещини, ж.1. Само ед. Висока температура, силна топлина. Как стоиш в тая горещина?2. Горещо време, жега, зной. Големи горещи...
горещя се - горешиш се, мин. св. горещих се, мин. прич. горещил се, несв.Паля се, вълнувам се, говоря разпалено. По-спокойно, не се горещи тол...
гориво - мн. горива, ср.Материали и вещества за отопление или като източник на енергия — за привеждане на мотор в движение.// прил. горивен...
горила - мн. горили, ж.Едра човекоподобна маймуна, която живее в Централна Африка.
горист - гориста, гористо, мн. гористи, прил.Който е покрит с гора. Гориста местност.
горкана - мн. горкани, ж.Разг. Жена за окайване, за съжаление.
горко - нареч.• Горко ми (ти, му, и, ни, ви, им).За израз на съчувствие, съжаление, окайване. Ох, горко ми!
горнило - мн. горнила, ср.1. Грънчарска или рударска пещ.2. Прен. Само ед. Изпитания, преживявания, мъки. В горнилото на войната.
горница - мн. горници, ж.1. Горната част на нещо; горнище.2. Парична сума, която е свръх дадена или определена.
горнище - мн. горнища, ср.1. Горна част на дреха, която се състои от две части.2. Горно място.
горняк - само ед.Вятър откъм планината, от север. Духна горнякът.
горолом - само ед.Диал. Силен, унищожителен вятър, който ломи, чупи дърветата.// прил. гороломен, гороломна, гороломно, мн. гороломни.
гороцвет - мн. гороцвети, (два) гороцвета, м.Диал. Общо название на някои горски цветя: момина сълза, иглика.
горски - горският, горския, мн. горски, м.Разг. Длъжностно лице - пазач на гора.
горун - мн. горуни, (два) горуна, м.Вид планински дъб.
горча - горчиш, мин. св. горчах, мин. прич. горчал, несв.Само в трето лице, ед. и мн. Имам горчив вкус. Лекарството горчи. Кафето горчи.• ...
горчиво - горчива, горчиво, мн. горчиви, прил.1. Който има своеобразен, неприятен вкус на хинин, пелин.2. Прен. Който предизвиква или изразя...
горчилка - мн. горчилки, ж.1. Горчив вкус, горчивина.2. Прен. Огорчение, мъка, страдание. Остана горчилката от обидите.
горчило - мн. горчила, ср.Название на всяко нещо, което има горчив вкус. Такива горчила не мога да пия.
горчица - само ед.Пикантна подправка от синапено семе.
горък - горка, горко, мн. горки, прил.1. Който е изпълнен с мъка и скръб. Горък плач.2. Който е за окайване; клет, жалък, злощастен. Горки...
горя - гориш. мин. св. горях, мин. прич. горял, несв.1. Поддавам се на действието на огън, обхванат съм от огън. Избухна пожар, дърветата...
горянин - мн. горяни, м.1. Диал. Планинец.2. Истор. Разг. Лице от въоръженото съпротивително движение срещу комунистическата власт през 50-т...
господ - само ед. Бог (във 2 знач.).• Господ здраве да ти дава! Разг. Благопожелание за здраве.• Господ да те убие/ Убил те Господ! Разг. К...
господар - господарят, господаря, мн. господари, м.1. Остар. Владетел, властелин.2. Остар. Богат човек; човек, който притежава имот, животни ...
господарка - мн. господарки, ж.Жена господар.
господарствам - господарстваш, несв.Изпълнявам роля на господар; разпореждам се като господар.
господарствувам - господарствуваш, несв.Господарствам.
господин - мн. господа, зват. господине, м.1. За назоваване на който и да е непознат мъж или на мъж, чието име говорещият не знае. Кой е онзи...
господствам - господстваш, несв.1. Господарствам.2. Прен. Доминирам, преобладавам, налагам се. В науката господства мнението.
господствувам - господствуваш, несв.Господствам.
госпожа - мн. госпожи, зват. госпожо и госпожа, ж.1. За назоваване на която и да е непозната немного млада жена или на жена, чието име говор...
госпожица - мн. госпожици, зват. госпожице, ж.1. За назоваване на която и да е непозната млада жена, девойка. Една красива госпожица те търси....
гост - гостът, госта, мн. гости, м.1. Лице, което посещава дома на някого, за да се срещне с домакините в знак на уважение или приятелски...
гостенин - мн. гости, м.Разг. Гост.
гостенка - мн. гостенки, ж.Жена гост.
гостилница - мн. гостилници, ж.Ресторант от по-ниска категория.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: