Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
гноясам - гноясаш, св.— вж. гноясвам.
гноясвам - гноясваш, несв. и гноясам, св.За рана, цирей и под. — натрупвам гной. Брей, раната ти е гноясала.
гну - (англ. gnoo от афр. хотентотски)Зоол. Вид едра африканска антилопа, подобна на бик в главата и на кон в опашката и гривата. Connoc...
гнус - неизм.• Гнус ме е. Изпитвам погнуса, отвращавам се; повдига ми се, повръща ми се.
гнусав - гнуснава, гнуснаво, мн. гнуснави, прил.1. Гнусен.2. Разг. Гнуслив.// същ. гнуснавост, гнуснавостта, ж.
гнусен - гнусна, гнусно, мн. гнусни, прил.Гаден, противен, отвратителен. Гнусна постъпка. Гнусна клевета.
гнуслив - гнуслива, гнусливо, мн. гнусливи, прил.Който се гнуси от малко. Той е много гнуслив.// същ. гнусливост, гнусливостта, ж.
гнусота - само ед. Това, което предизвиква погнуса, отвращение; гадост, мръсотия.
гнусотия - мн. гнусотии, ж.Обикн. мн. Гнусни прояви, думи и изрази. Говори гнусотии.
гнуся се - гнусиш се, мин. св. гнусих се, мин. прич. гнусил се, несв.; от какво/ от кого.Изпитвам отвращение, погнуса.
го - — вж. той и то.
гоблен - мн. гоблени, (два) гоблена, м.Бродирана картина за украса на стена.
говедар - говедарят, говедаря, мн. говедари, м.Човек, чието занятие е да пасе говеда, крави.// същ. умал. говедарче, мн. говедарчета, ср.// ...
говедарка - мн. говедарки, ж.Жена говедар.
говедарник - мн. говедарници, (два) говедарника, м.Обор или място, където се затварят говедата.
говедарство - само ед.Занятие на говедар.
говедо - мн. говеда, ср.1. Едро рогато тревопасно животно, което се отглежда от човека за мляко, месо и работа.2. Прен. Грубо. За изразяван...
говея - говееш, мин. св. говях, мин. прич. говял, несв.1. Постя.2. Истор. За млада снаха — мълча, не говоря пред свекър и свекърва в израз...
говор - мн. говори, (два) говора, м.1. Само ед. Говорене, устна реч. Дочух тих говор.2. Само ед. Начин на произношение, на изговор; особен...
говорилня - мн. говорилни, ж.Разг. Пренебр. Място, където се водят дълги, безрезултатни разговори, обсъждания. Обърнахме заседанието на говори...
говорим - говорима, говоримо, мн. говорими, прил.Който е в устна, а не писмена форма. В говоримия език.
говорител - говорителят, говорителя, мн. говорители, м.1. Лице, което говори пред публика, което държи реч. Говорителите се сменяха един сред ...
говорителка - мн. говорителки, ж.Жена говорител.
говоря - говориш, мин. св. говорих, мин. прич. говорил, несв.1. Използвам устна реч, владея устната реч или някакъв език. То е още малко, н...
годе - част.За образуване на неопределителни местоимения и наречия със значение за приблизителност на избрания елемент. Това е що-годе пр...
годеж - мн. годежи, (два) годежа, м.Уговорка за близко сключване на брак между младеж и девойка пред родители и близки, както и празненств...
годежар - годежарят, годежаря, мн. годежари, м.1. Човек, който е изпратен от страната на младежа да иска ръката на девойка от родителите ѝ.2...
годежарка - мн. годежарки, ж.Жена годежар.
годен - годна, годно, мн. годни, прил.1. За човек — способен. Годен за военна служба.2. Който удовлетворява определени изисквания. Годно з...
годеник - мн. годеници, м.Младеж, който се е годил.
годеница - мн. годеници, ж.Девойка, която се е годила.
годеници - само мн.Младеж и девойка, които са се сгодили един за друг.
година - мн. години, ж.1. Период от време, равен на 12 календарни месеца. Изминаха две години. Нова година. Тя е на 18 години. На колко год...
годинак - мн. годинаци, м. Разг.Дете или животно на една година.// същ. умал. годиначе, мн. годиначета, ср.
годинясам - годинясаш, св.— вж. годинясвам.
годинясвам - годинясваш, несв. и годинясам, св.Разг. Застоявам се предълго някъде, забравям да си тръгна. Няма да годинясвам, я!
годишен - годишна, годишно, мн. годишни, прил.1. Който се отнася до една година. Годишна заплата.2. С който приключва една година. Годишен и...
годишник - мн. годишници, (два) годишника, м.Сборник с научни трудове, който излиза един път всяка година. Годишник на университета.
годишнина - мн. годишнини, ж.1. Календарна дата, отбелязваща, че от времето на едно събитие е изминала поредна година. Годишнина от сватбата н...
годя - годиш, мин. св. годих, мин. прич. годил, св.— вж. годявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: