Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
годявам - годяваш, несв. и годя, св.; кого.Уреждам годеж, правя годеж.— годявам се/годя се.Обявявам своя годеж.
годявка - мн. годявки, ж.Годеж.
гоен - гойна, гойно, мн. гойни, прил.Разг. Тлъст, охранен. Гойно животно.
гозба - мн. гозби, ж.Ястие, манджа.// същ. умал. гозбица, мн. гозбици, ж.
гол - гола, голо, мн. голи, прил.1. За човек или части на човешкото тяло — който няма на себе си дрехи. Голо тяло. Голи крака. Голи раме...
голгота - мн. голготи, ж.1. Само ед. Лобно място, място на мъки и гибел.2. Прен. Мъка, страдание, терзание.
големец - мн. големци, м.Разг. Лице с високо обществено или служебно положение.
големея се - големееш се, мин. св. големях се, мин. прич. големял се, несв.Придавам си по-голяма важност, отколкото имам; възгордявам се, надув...
големина - мн. големини, ж.1. Размер. Инструменти с различна големина.2. Величина, обем.
Голиат - (евр. Golyath)1. Според библейското предание - исполински филистимянин, убит в бой от Давид с прашка.2. Прен. Великан, гигант.
голишар - мн. голишари, (два) голишара, м.Малко птиче, което още не е покрито с перушина.// същ. умал. голишарче, мн. голишарчета, ср.
голкипър - (англ. goalkeeper)Спорт. Вратар.
голо- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е непокрит, който е без това, което е обичайно за него, напр. голобрад, голо...
голословен - голословна, голословно, мн. голословни, прил.Който не е подкрепен с доказателства или факти. Голословни твърдения.
голота - само ед.1. Състояние на гол.2. Прен. Неприкритост, същина, същност. Лъсна цялата голота.
голотия - мн. голотии, ж.1. Разг. Пренебр. Беден човек, голтак.2. Разг. Обикн. мн. Непокрити, голи (в 1 знач.) места по човешкото тяло, коит...
голтак - мн. голтаци, м.Разг. Пренебр. Много беден човек; бедняк, сиромах.
голтачка - мн. голтачки, ж.Разг. Пренебр. Жена голтак.
голф - голфът, голфа, само ед., м.Спец. Спортна игра на открито за двама души или двойки, при която малка топка се удря със специални тоя...
голям - голяма, голямо, мн. големи, прил.1. Значителен по размери, по сила. Голяма чанта. Голяма радост.2. Значителен по количество и брой...
гонг - гонгът, гонга, мн. гонгове, (два) гонга, м.1. Ударен музикален инструмент във вид на метален диск, който се удря с дървен чук.2. К...
гондола - мн. гондоли, ж.1. Венецианска плоскодънна лодка с издигната предна част, която се управлява с едно гребло.2. Спец. Саморазтоварващ...
гондолиер - мн. гондолиери, м.Лодкар на гондола (в 1 знач.).
гонение - мн. гонения, ср Преследване, тормоз. Подлагам на гонение.
гоненица - мн. гоненици, ж.Детска игра, в която един гони останалите с цел да хване някого от тях. Играем на гоненица.
гонитба - само ед.1. Гонене, тичане след някого или нещо.2. Преследване на някого, потискане, тормозене; гонение.3. Прен. Стремеж за постига...
гонка - мн. гонки, ж.1. Бързо преследване на дивеч при ловуване.2. Спец. При някои спортни състезания (езда, воден спорт) — цикъл от състе...
гонокок - (нлат. gonococcus по гр. gonos 'семе' + kokkos 'зрънце')Мед. Микроб, причинител на гонореята.
гонорея - само ед.Спец. В медицината — венерическата болест трипер.
гонче - мн. гончета, ср.Ловно куче на зайци.
гоня - гониш, мин. св. гоних, мин. прич. гонил, несв.1. Кого/какво. Тичам, за да настигна или уловя. Кучето гони котката.2. Кого/какво. П...
гора - мн. гори, ж.1. Множество дървета, които растат на голяма площ. Отивам в гората. Минавам през гората. Гъста гора. Борова гора.2. Ди...
Горгона - (гр. Gorgon no gorges 'ужасен')1. Мит. Всяка от трите сестри - крилати чудовища с коси от змии и вкаменяващ поглед.2. Пр...
горд - горда, гордо, мн. горди, прил.1. Който има чувство за собствено достойнство и осъзнава своето превъзходство. Горд човек.2. Който и...
горделив - горделива, горделиво, мн. горделиви, прил.Надменен, високомерен, надут, важен. Горделива жена. Горделив поглед.// същ. горделивост...
горделивец - мн. горделивци, м.Горделив човек.
гордея се - гордееш се, мин. св. гордях се, мин. прич. гордял се, несв.Горд съм, чувствам се горд (в 3 и 4 знач.). Гордея се с тебе. Много се ...
Гордиев - (по гр. собств. Gordios I, фригийски цар)В съчет. гордиев възел:а) (мит.) много сложен възел, с който цар Гордий завързвал ярема к...
горе - нареч.1. На високо, на по-високо място. Горе, на върха.2. На по-високо място в служебната йерархия. Ще отида и по-горе, да знаете!...
горе-долу - нареч.Разг. Приблизително, почти, около.— Готов ли си за изпита?— Горе-долу.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: