Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
умувам - умуваш, несв. Дълго размишлявам върху предстоящо решение; колебая се; разсъждавам, философствам. Цяло лято умувам как да разположа...
унасям - унасяш, несв. и унеса, св. 1. Кого. Увличам, захласвам. Тази музика ме унася в мечти. 2. Кого. Приспивам. Монотонният ромон на дъж...
унивам - униваш, несв. Обикн. с отрицание. Падам духом, умърлушвам се, посървам. Не унивай, горе главата!
упадам - упадаш, несв. и упадна, св. Отивам към упадък; западам.
упадна - упаднеш, мин. св. упаднах, мин. прич. упаднал, св. — вж. упадам.
уплаха - само ед. Чувство на внезапен страх, на уплашване. Изживявам уплаха. На лицето и се чете уплаха.
уплаша - уплашиш, мин. св. уплаших, мин. прич. уплашил, св. — вж. уплашвам.
упойка - мн. упойки, ж. 1. Вещество, което, прилагано при хирургическа намеса, прави организма нечувствителен. Намирам се под упойка. 2. Са...
управа - само ед. Разг. 1. Ръководство, управление. Къде се намира управата на университета? 2. Ръководене, законност, ред; управия. Такъв ...
уравня - уравниш, мин. св. уравних, мин. прич. уравнил, се. — вж. уравнявам.
ураган - мн. урагани, (два) урагана, м. 1. Силен разрушителен вятър. Ураганът разруши по-малките сгради. 2. Тропически циклон. 3. Прен. Раз...
уредба - мн. уредби, ж. 1. Само ед. Устройство, структура, ред. Уредба на обществото. Уредба на света. 2. Само ед. Управление, ред, организ...
урожай - урожаят, урожая, само ед., м. Реколта, добив, обикн. добра. Богат урожай на царевица.
уседна - уседнеш, мин. св. уседнах, мин. прич. уседнал, св. — вж. усядам.
усещам - усещаш, несв. и усетя, св. 1. Какво. Възприемам, чувствам със сетивата си. Усещам миризма на печено месо. Усещам студ. Усещам грап...
услуга - мн. услуги, ж. 1. Действие в полза или в изгода на друг (човек, учреждение и др.). Правя услуга. Моля за услуга. 2. Обикн. мн. Бит...
услужа - услужиш, мин. св. услужих, мин. прич. услужил, св. — вж. услужвам.
усядам - усядаш, несв. и уседна, св. 1. След номадско съществуване започвам да живея на едно и също място. 2. Диал. Слягам се, потъвам. Поч...
утайка - мн. утайки, ж. Събрани на дъното в съд с течности или във воден басейн твърди частици. • Утайка на обществото. Най-долната прослой...
утихна - утихнеш, мин. св. утихнах, мин. прич. утихнал, св. — вж. утихвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: