Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
запазя - запазиш, мин. св. запазих, мин. прич. запазил, св. - вж. запазвам.
запаря - запариш, мин. св. запарих, мин. прич. запарил, св. — вж. запарвам.
запаса - запасеш, мин. св. запасох, мин. прич. запасъл, св. — вж. запасвам.
запася - запасиш, мин. св. запасих, мин. прич. запасил, св. — вж. запасявам.
запаша - запашеш, мин. св. запасах, мин. прич. запасал, се. — вж. запасвам.
запека - запечеш, мин. св. запекох, мин. прич. запекъл, св. — вж. запичам.
запера - запереш, мин. св. запрах, мин. прич. запрал, св. — вж. запирам.
запиша - запишеш, мин. св. записах, мин. прич. записал, св. — вж. записвам.
заплес - мн. заплеси, м. Човек, който се заплесва, разсейва, зазяпва.
заплюя - заплюеш, мин. св. заплюх, мин. прич. заплюл, св. — вж. заплювам.
запопя - запопиш, мин. св. запопих, мин. прич. запопил, св. — вж. запопвам.
заптие - мн. заптиета, ср. Истор. Турски стражар у нас преди Освобождението.
запуша - запушиш, мин. св. запуших, мин. прич. запушил, св. — вж. запушвам.
запъна - запънеш, мин. св. запънах, мин. прич. запънал, св. — вж. запъвам.
заради - предлог. 1. По причина на, поради. Не дойдох заради лошото време. 2. За означаване в чия полза или по чия вина се извършва действи...
зараза - само ед. 1. Причинител на болест, която се предава от един организъм на друг. 2. Процесът на предаване на болест от един на друг, ...
зарана - и заранка нареч. Диал. Утре сутрин.
заредя - заредиш, мин. св. заредих, мин. прич. заредил, св. — вж. зареждам.
зарежа - зарежеш, мин. св. зарязах, мин. прич. зарязал, св. — вж. зарязвам.
зарека - заречеш, мин. св. зарекох, мин. прич. зарекъл, св. — вж. заричам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: