Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
строен - стройна, стройно, мн. стройни, прил. 1. Който е висок и елегантен и има хубава стойка. Стройно момиче. 2. Който е добре построен, ...
студио - само ед. 1. Специално обзаведено помещение на скулптор, художник, фотограф и др.; ателие. 2. Специално помещение, откъдето се осъщ...
сходен - сходна, сходно, мн. сходни, прил. Който е близък, без да е еднакъв. Сходна съдба. Сходни характери. // нареч. сходно. // същ. сход...
тефлон - само ед. 1. Еластичен материал, който има изолационни свойства и се използва при изработване на домакински съдове. 2. Домакински с...
тролей - тролеят, тролея, мн. тролеи, (два) тролея, м. 1. Метален прът при някои превозни средства, който служи за снабдяване с ток чрез до...
тропот - само ед. Еднообразен шум, произвеждан при движение. Тропот на конски копита.
твоему - местоим. • По твоему. По твой начин, според твоите разбирания; според тебе. Как е по твоему?
творец - мн. творци, м. 1. Човек, който твори или е сътворил нещо. Велик творец е Рафаело. 2. Бог като създател на всичко. Всички сме деца ...
теория - мн. теории, ж. 1. Система от идеи в един клон на знанието, които обобщават практическия опит, натрупан от човека в процеса на опоз...
термо- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до топлина или до температура, напр. термобатерия, термовулканизат...
термос - мн. термоси, (два) термоса, м. Специално пригоден съд за поддържане на температурата на поставените в него течности или храни. Дву...
толкоз - показ. мест. Разг. Толкова.
топлик - само ед. 1. В поезията — топлина; радост. Топликът на слънцето. Топлик за душата ми. 2. Диал. Топъл извор.
тормоз - само ед. Измъчване, потискане. Морален тормоз. Налагам тормоз.
тостер - мн. тостери, (два) тостера, м. Тостър.
точило - мн. точила, ср. Специален кръгъл камък, който се върти и о който се търкат остриета на сечива, за да се наточат.
трезор - мн. трезбри, (два) трезбра, м. 1. Банково хранилище за ценности. 2. Ценност, съкровище.
тремор - само ед. Спец. В медицината — ритмично движение на части от тялото.
трето- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е свързан с нещо трето по ред, напр. третокласен, третостепенен, третокурсни...
триног - тринога, триного, мн. триноги, прил. Остар. Трикрак. Тринога софра.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: